Het familiewapen


Ons familiewapen is ontworpen door de heer 't Jong van het Centraal Bureau voor Genealogie naar ideeën van ondergetekende.
Het in mei 2012 geregistreerde wapen mag gevoerd worden door alle naamdragende nakomelingen van Jan Jans Ruijter en Geesje Wijchers; dat zijn in feite alle leden van de vier grote Ruiter-takken.   Grote afbeelding downloaden

   Inschrijving register CBG
Schild: Uitgangspunt is het landschap dat we kennen van de turfwinning: grote watervlaktes met daarin smalle repen land (denk aan de Weerribben). Verder refereert de blauwe kleur aan de doopsgezinde wortels van onze familie. De hier wit weergegeven banen zijn zilver.
In de middelste blauwe baan vinden we centraal een ruit; dit is een associatie met onze achternaam RUITer.
De twee turven aan weerskanten symboliseren de twee grote veengebieden waar onze familie bijna bij uitstek werkzaam was: die van Overijssel en Friesland. De turven zijn in goud weergegeven, omdat heel veel leden van onze familie hun kost (rijkdom) verdienden in de turf.

Helmteken: Vier gouden ruiten in waaiervorm. Zij symboliseren de vier zonen van Wijcher Jans Ruijter, die elk een omvangrijk nageslacht kregen - onze vier takken - en waarvan de nakomelingen alle kanten uitwaaierden.

Helmkleden: Helmkleden hebben altijd de belangrijkste kleur van het wapen aan de buitenkant en het belangrijkste metaal als voering.
Voor ons wapen zijn dat dus resp. azuur (blauw) en zilver.

Ter gelegenheid van het gereedkomen van dit wapen heeft de Stichting een extra - voor deze keer openbare - nieuwsbrief uitgebracht. Lees de nieuwsbrief