Muggenbeet? Blokzijl? Waar ligt dat?De geschiedenis van de eerste generaties Ruiter speelt zich af in de Kop van Overijssel, in de directe omgeving van Blokzijl, Muggenbeet en Wetering.
Op deze kaart van circa 1800, waarin overigens de huidige landsgrenzen zijn ingetekend, heb ik de ligging van deze plaatsen met een rode stip aangeduid.

Blokzijl is een havenstad aan de oever van de Zuiderzee, van waaruit veel van de turf die gemaakt wordt in de Kop van Overijssel en later ook in Drenthe wordt ingescheept.
De Kop van Overijssel wat groter uitgebeeld. Deze kaart is van circa 1850. Het eiland ten zuid-westen van Blokzijl is Schokland. Niet zichtbaar is het eiland Urk, iets verderop naar het westen. In de 20e eeuw werd dit stuk Zuiderzee ingepolderd tot de Noordoostpolder. De beide eilanden zijn tegenwoordig nog altijd als een verhoging in het landschap zichtbaar.
Deze prent stamt uit 1606. Hoogstwaarschijnlijk woonde er toen al een Jan Jans Ruiter in Blokzijl. We zien slechts enkele wegen. Een belangrijke weg was de verbinding die over de zeedijk liep, vanaf Vollenhove, Blokzijl, Blankenham, Kuinre naar Friesland. Een andere route liep langs Steenwijk naar het noorden. Verder was deze omgeving één grote moerassige vlakte, waarin de waterwegen de belangrijkste verbindingen vormden tussen kleine dorpjes die op zandruggen gelegen waren. Het kanaal dat gegraven werd van Blokzijl naar Steenwijk was zeer belangrijk. Hieraan onstond ook het gehucht Muggenbeet. Wetering ontstond iets later aan een gegraven sloot met dezelfde naam.
Dit is de huidige situatie. Blokzijl grenst nu aan de Noordoostpolder en het voormalige laagveenmoeras is veranderd in een prachtig natuurgebied : de Weerribben (klein gedeelte zichtbaar, linksboven). Muggenbeet is nog slechts een gehucht, waar het in de 17e eeuw een flink dorp was. Wetering is een zgn. lintdorp : de bebouwing is hier niet langs een weg maar langs een vaart. Via deze wetering werd de turf afkomstig uit de Weerribben via Blokzijl verscheept naar Holland. De rode weg die van links naar rechts over de kaart loopt, is pas in de 60-er jaren aangelegd. Daarmee werd veel van het isolement van deze streek opgeheven.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!