Binnenlandsche Berigten : Edelmoedige Landgenooten


 
Schipper Jan de Ruiter W.zn, van hier, trof in den nacht van 25 op 26 September jl. het navolgend onheil.
Zo begint een krantenartikel, waarin de scheepsramp wordt beschreven, en besluit met een oproep om geld te doneren aan de slachtoffers.


En wat later in de Arnhemsche Courant van dinsdag 11 oktober 1842 :

Grote vraag is natuurlijk: wie was deze schipper Jan Wichers de Ruiter uit Blokzijl?
Kennelijk was hij getrouwd, en voer ook zijn schoonzus mee. In de tekst is niet helemaal duidelijk of de kinderen van de schoonzus zijn of van Jan en zijn vrouw. Zonder twijfel betreft het hier Jan Wiegers de Ruiter uit onze familie, die we inderdaad kennen als schipper.

In de afbeelding rechts  zien we een Blokzijler Jacht; met een dergelijk snel en niet te groot vrachtscheepje moet Jan de Zuiderzee hebben bevaren. Daarmee was hij bepaald niet de enige; in de winter lag de hele havenkom van Blokzijl vol met dit soort schepen.
Van de vier kinderen, waarvan we de geboortedatum in Blokzijl hebben teruggevonden is de tweeling in 1842 al niet meer in leven. Het is heel goed mogelijk dat er nog andere kinderen zijn geboren in andere plaatsen. Immers, een schipper was veel onderweg en het hele gezin voer mee op het schip. Blijkbaar is er in 1842 nog een baby geboren die als zuigeling in de krant genoemd wordt.

Deze ramp sprak in het hele land tot de verbeelding en al snel kwamen er allerlei acties op gang om geld in te zamelen voor dit diep getroffen gezin. Enkele opvallende berichten:
De ramp liet Jan Wiegers berooid achter. Hij was alles kwijt: zijn werk, zijn inkomsten en zijn “huis”. Hoe is het hem verder vergaan? Heeft hij een nieuw schip kunnen kopen?
Wat zeker is: in Blokzijl vinden we van Jan Wiegers, zijn vrouw en zijn kinderen geen enkel spoor meer. Het is te verwachten dat hij zich in de omgeving van Utrecht (zijn broer Hermen woonde daar al vanaf 1831) heeft gevestigd. Ook zijn vader Wieger overlijdt daar in 1844. Voor zover het zoeken met internet het toelaat (genlias.nl, wiewaswie.nl) heb ik in Amsterdam nog een levensteken ontdekt. We komen daar een zoon Wieger tegen als hij in het huwelijk treedt met Antje Pronk en daarbij ook zijn zoon Jan Wichert erkent. Wieger is groenteverkoper, milicien (dienstplichtig en ingeloot soldaat) en winkelier. Als Wieger in 1871 voor de tweede maal trouwt, wordt ook Jan Wiegers’ beroep genoemd: koopman.
De kleinzoon Jan Wichert trouwt in 1893, eveneens in Amsterdam. Hij is glazenwasser. De archieven van Amsterdam zijn maar beperkt ontsloten via internet. In de archieven zal nog van alles te vinden zijn, maar gezien de afstand laat ik dat over aan anderen. Dus, iemand?

Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

In het digitale krantenarchief Delpher.nl zijn interessante artikelen te vinden. In deze "Binnenlandsche Berigten" een aansprekende scheepsramp op de Zuiderzee...Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video