De testamenten van Ave JansBetreft Ave Jans

Op 10 februari 1627 stelt Ave Jans haar testament ↗ akte op, maar tot onze verrassing noemt ze zich weduwe van Eijsse Eijssens. Het moet dus om een andere persoon gaan dan de vrouw van Jan Jans Ruijter; boverdien veronderstellen we dat die vermoedelijk rond deze tijd al was overleden. In die akte staan nog meer namen. Er is sprake van een erfenis van Jan Claessen, wiens weduwe Griettien als momber niemand minder dan Jan Ruijter heeft meegenomen. Zelf heeft Ave als momber Wolter Jans, en ook de namen Tijs Janssen en Cornelis Janssen zijn belanghebbenden. Dan is er ook nog sprake van ene Geertien, maar onduidelijk is haar rol in deze.

Ik veronderstel dat Ave Jans de dochter is van Jan Jans Ruijter en Ave Jans.
Behalve dat de naam Jan Ruijter in déze akte opduikt, kennen we ook nog een akte uit 1624 waarbij Jan Ruijter en Eijsse Eijssens gezamenlijk als geldschieters (40 car. gld.) optreden. Zij zijn in mijn ogen dan vader en schoonzoon.
Ik veronderstel verder dat Tijs Janssen en Cornelis Janssen zonen zijn van Jan Claessen en daarom ook belanghebbende zijn. Geertien zou wellicht een weduwe kunnen zijn van een derde broer, en als zodanig belanghebbende. De relatie tussen Wolter Jans en Ave Jans worden we hier niet gewaar.

Tien jaar later wijzigt Ave Jans haar testament ↗ akte omdat één van toekomstige erfgenamen is overleden. Intussen is ze opnieuw getrouwd, met Bastean Jans.
In deze akte noemt ze Wolter Jans en Claes Jans als "haar broeders". De zoon van de laatste, Jan Claes genoemd, is echter overleden, maar heeft een dochtertje Trijntien nagelaten. Ze krijgt nu zijn erfdeel.

Zo leveren deze twee aktes een hele leuke aanvulling op voor de stamboom. Het nageslacht van Wolter Jans en Claes Jans mogen we ook tot onze familie rekenen, al zijn ze vermoedelijk niet als Ruijter door het leven gegaan.
Nóg een opvallende naam is Bastiaan Jans. Deze naam komen we in Ruijter-verband tegen bij Bastiaan Jans Ruijter ↗ stamboom, de zoon van Albert Jans Ruijter en Geesje Bastiaans. Het zou me niet verbazen als deze Geesje Bastiaans een dochter blijkt te zijn van deze Bastiaan Jans en Ave Jans. Binnentrouw was een bekend fenomeen binnen de doopsgezinde gemeente. Dit moet nog worden uitgezocht.

Bronnen

  • Het Rechterlijk Archief van Vollenhove/Blokzijl
  • Archief Ruitersporen

Jaap Ruiter