De kinderen van Henrick Gerrits Ruyter
Deze Henrick Gerrits Ruyter beschouw ik als een centraal figuur in de stamboom van de Hanze Ruyters. Vanuit Henrick ben ik ooit begonnen met de reconstructie van deze stamboom, en als broer van Gerhard, die in 1520 naar Lübeck vertrok, en een andere broer Johan, die waarschijnlijk de verbindende faktor met ónze familie is, speelt hij sowieso een bijzondere rol.
Met het doorspitten van de stambomen die in het archief van Lübeck bewaard worden, is er veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Geen schokkende dingen zijn er aan het licht gekomen - mijn reconstructie blijkt stand te houden - maar wel veel aanvullende details waarmee de stamboom nóg interessanter wordt!
In een serie artikelen zal ik deze nieuwe vondsten toelichten.

Het leek me in elk geval passend om de serie te beginnen met Henrick. We hadden zijn geboorte rond 1525 geschat; hij blijkt op 11 april 1517 in Zutphen te zijn geboren. We wisten dat hij bij drie vrouwen kinderen had:
 • Stijne VERWER, twee kinderen:  Henrick en Lumma
 • Wilhelma KREYNK, drie kinderen: Lumma, Lutgert en Gerritgen
 • Geertruit VAN DER HELL, drie kinderen: Johan, Henrick en Wilhelma

De eerstgenoemde in dit rijtje - Stijne VERWER - is niet met Henrick getrouwd geweest, maar had wel twee kinderen met hem. Deze kinderen zijn ook wel door Henrick erkend, en zoon Henrick kreeg zelfs een universitaire opleiding waarmee hij het tot  overrentmeester en stadssecretaris van Zutphen schopte. Deze kinderen werden bepaald niet met schaamte weggestopt.
Het blijkt nu uit de stambomen uit Lübeck dat er nóg een vrouw in het spel geweest is. Haar naam is niet overgeleverd, maar uit hun relatie blijken nog twee kinderen te zijn geboren: Gerrit in 1571 en Geertruit in 1575. Zij hebben hun vader niet gekend; Henrick overleed datzelfde jaar 1575...
En er zijn nog meer verrassingen: met zijn eerste vrouw kreeg Henrick nóg twee kinderen waarvan we het bestaan niet wisten: Gerhard in 1562, en Aeltje in 1566.
In de stamboom van Jacob von Melle staat bij Wilhelma: "starb im Kindbette", met andere woorden, Wilhelma is kort na de bevalling van laatstgenoemde Aeltje overleden.

Omdat dat we nu van bijna alle twaalf kinderen de geboortedatum of -jaar weten, kunnen we zo ook in chronologische volgorde plaatsen:

Stijne Wilhelma Geertruit NN
       
1560 Lumma
1561
1562 Gerhard
1563 Henrick Lutgert
1564 Gerritgen
1565 Lumma
1566 Aeltje
1567
1568
1569
1570 Johan
1571 Gerrit
1572 Wilhelma
1573
1574 Henrick
1575 Geertruit


Opvallend in dit rijtje is natuurlijk dat Henrick blijkbaar tijdens het huwelijk met Wilhelma een meerjarige relatie had met Stijne, en tijdens het huwelijk met Geertruit een dergelijke verhouding met een onbekend gebleven vrouw.
Wij vinden dit nu heel vreemd en ongepast, maar in de middeleeuwen was dit vrij normaal in deze kringen. Een huwelijk was meer een contract tussen families, met de man en vrouw als vertegenwoordigers. Het ging erom het familiebezit te vermeerderen en door te geven. De kinderen uit de buitenechtelijke relaties werden zeker niet weggestopt en waren niet iets om je voor te schamen.

Vermoedelijk is Henrick in Vieracker overleden. Daarheen was hij verhuisd/gevlucht na de Spaanse verovering van Zutphen in 1572. Ik vermoed zelfs dat hij misschien wel een rol heeft gespeeld in deze woelige dagen in 1572. Dat wordt nog onderzocht.
Lees in dit verband: Leeft Henrick Gerrits Ruyter in 1577 nog?
Van Wilhelma KREYNCK is een opvallende grafsteen bewaard gebleven in de Walburgiskerk in Zutphen: De grafsteen van Wilhelma Kreynck

Van de 12 kinderen is genoeg bekend om er een kleine serie aparte artikelen aan te wijden.Bronnen

 • Genealogisches Register, via Ancestry.com:
  Hs 817/1
  Hs 817/2
  Hs 856d
  Hs 864c
  Hs 1029b
 • Archief RuitersporenJaap Ruiter