Beukerstraat 25 & 27Verpondingsnummer : 435, 436
Kadastraal nummer : 1221, 1220
Kadaster 1221 (Beukerstraat 25) is een groot pand met allerlei schuurtjes en stallen en een kleine tuin aan de Beukerstraat. Blijkbaar was er in de steeg nog een toegang naar de achterkant.
Aan de linkerkant langs de straat en ook rechts langs de steeg staan allerlei kleinere bouwsels; bij het opstellen van het Historische Kadaster uit oude aktes is dit een heel lastig gebied gebleken en was het niet mogelijk om alle panden te herleiden tot hun huidige kadastraal nummer.
In oude koopaktes worden voor de precieze plaatsbepaling bijna altijd de buren genoemd. Een belangrijke buur in dit verband blijkt kadastraalnummer 1220; dat is het pand rechts langs de steeg (in het blauw): Beukerstraat 27. In de 16e tot de 18e eeuw heette dit de Hackfortsteeg, nu de Lombardsteeg.

In het Historische Kadaster vinden we slechts vier vermeldingen van 1221 die van belang zijn:
1447   januari Jo Lyterdynck
          november  Gerit, Gertruyt, Hille, kinderen van Ermgart Literdynck
1450   Johan Lyterdinck
1454   Johan Literdinck, Jo Egbertsz, Gertruut
1457   Jo Egbertsz

Mijn vermoeden is dat de kinderen van Ermgart Literdynck (en Gerrit Ruyter) dit pand als erfenis van hun overleden moeder hebben gekregen. Ik vermoed ook dat Jo Literdynck de vader is van Ermgart (maar misschien ook wel haar broer).
In 1454 worden als bewoners Johan Literdynck en Jo Egberts en Gertruut genoemd. Gertruut Ruyter is een van de kinderen en is getrouwd met Jo Egberts; zij hebben blijkbaar de andere kinderen uitgekocht.

Als we onze aandacht op het naastliggende 1220 richten, blijkt dat dit grotere huis nog langer in bezit is gebleven van de familie Egberts. Vanaf 1459 staan beide panden op zijn naam. Na zijn overlijden - voor 1470 - is het eigendom op Gertruyt en haar kinderen overgegaan.
Na 1491 vinden we geen bekende namen meer bij 1221, maar dan duikt de naam op van Johan Egberts getrouwd met Zwene; dit moet wel de zoon zijn van Johan Egberts en Gertruyt.
Opvallend is ook nog dat hypotheekgever in dat jaar Jan Ruiter en Alyt zijn.
Tot 1521 vinden we de naam Jan Egberts bij 1220. Bij de laatste vermelding staat wijlen Jan Egberts.

1221 1459   Jo Egbertsz                          1220 gekocht door Jo Egbertsz
1221 1460   Jo Egbertsz                          1220  Johan Egbertsz en Gertruyt
1221 1470   Gertruyt, wed. Jo Egbertsz     1220 Gertruyt en kinderen
1221 1491   niet genoemd                       1220 Johan Egberts x Zwene
1221 1494                                             1220 Jan Egberts
1221 1505                                             1220 Jan Egberts
1221 1519                                             1220 Jan Egberts
1221 1521                                             1220 wijlen Jan Egberts

In 1461 vinden we nog een interessante vermelding; het betreft het reusachtige huis van Derick van Raesfeld aan het Oudewant, precies achter 1221:

“Johan Egbertsz. X Gertruut hebben geen recht op "lucht" dat ze hebben gemaakt, nl 6 vensters aan hun gevel op Derick van Raesfeldes erfenis.
Dit is gebeurd op voorwaarde dat ze de 4 vensters meteen zullen dichtmetselen en in de andere 2 vensters 2 glazen zullen zetten in de 2 onderste vensters, en mocht Derick ook dit niet lijden ook dichtmaken zoals de andere. Bovendien: water dat door een goot van Johans varkensstal op Dericks erfenis wordt geleid mag ook te allen tijde door Derick worden verboden; ook moet 't venster in de varkensstal dat op Derickserf ziet, worden dicht gemaakt."

Duidelijk is wel: Derick wil geen pottekijkers!


Tegenwoordige situatie:
Beukerstraat 27

Klik op foto voor groter formaat
Beukerstraat 25

Klik op foto voor groter formaat

Zelf kijken met Google StreetView: Beukerstraat 25 & 27

Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter