Turfstraat 3



Verpondingsnummer : 345
Kadastraal nummer : 1045

In 1461 verstrekt Wysse Trympmaekers aan haar zoon Wolbert en diens vrouw Griete een hypotheek voor dit huis aan de Speyggelstraete. Tegenwoordig staat deze straat als Turfstraat te boek.
Wysse is de weduwe van Claes Trympmaeker en naast Wolbert heeft ze ook nog een dochter Alyt. Deze Alyt trouwt in ditzelfde jaar met Johan Gerrits Ruyter.

Nog in 1469 wordt Wolbert als bewoner genoemd, daarna is dit pand overgegaan in handen van dochter Alyt en Johan Ruyter want in 1488 verkopen zij het huis.
In 1497 nemen Gerit Ruiter X Witzse een hypotheek op dit huis. Gerrit is een achterneef van Johan en Alyt. Ook in 1505 zijn Gerrit en Witze de hypotheeknemers.
In 1518 lezen we dat  Wijze, weduwe van wijlen Gerit Ruyter Henrixs, het huis verkoopt. Daarmee eindigt dan ook de bemoeienis van de familie Ruyter met dit huis.

Als we nummer 1045 op de kadasterkaart van 1832 opzoeken, zien we dat het perceel tussen de Turfstraat (zuiden) en Broederenkerkhof (noorden) ligt, en dat aan beide straten een pand staat met er tussen een soort gangetje. In de beschrijvingen staat dat het betreffende pand aan de Spiegelstraat staat (hieronder rood omkaderd); wellicht is de bebouwing aan het Broederenkerkhof van latere datum. Dit pand is in zijn huidige vorm ook niet erg interessant; het is onder één dak gevoegd met zijn buurman en herbergt een garage op de benedenverdieping.
Het pand aan de Turfstraat is nog altijd een fraai huis om te zien: "Het wapen van Gelder":
Tot voor kort was hier een Indonesisch restaurant "Sama Sama" gevestigd.

Zelf rondkijken met Google StreetView:  StreetView Turfstraat 3


Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief Ruitersporen



Jaap Ruiter