Laarstraat 9Verpondingsnummer : 1168
Kadastraal nummer : 1438

Slechts één enkele aantekening is gevonden waar uit blijkt dat de zusters Belitgen en Wilhemken Ruyter, met hun resp. echtgenoten Johan ten Bem en Sweer Keiser, dit huis en hof buiten de Laerpoort (tegenwoordig de Laarstraat) verkopen. We schrijven dan 1601.
De beide zusters moeten dit geërfd hebben via hun vader Henrick Henricks Ruyter of hun moeder Fenna Vaetebender. Dit was geen sjieke buurt en we mogen wel aannemen dat ze hier niet gewoond hebben.

Op de kadasterkaart van 1832 zien we de langgerekte kavels net buiten de Laarpoort:

Ook op de kaart van 1649 herkennen we de situatie meteen. Aan de straatkant de huizen, en daarachter de tuinen die zich tot aan de stadsgracht uitstrekken. Inderdaad staan her en der ook nog huizen in die tuinen. Als we de panden uit tellen, dan komen we bij de rode pijl uit:
En in de huidige situatie:

Duidelijk zichtbaar dat dit oorspronkelijk twee panden geweest zijn; links is nr. 9, rechts is nr. 11.

Zelf rondkijken met Google StreetView:  StreetView Laarstraat 9

Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter