Lange Hofstraat 1 en 3Verpondingsnummer : 877
Kadastraal nummer : 2610, 2611

In 1656 kocht Johan dit huis met achtergelegen stal (aan de Kuiperstraat). Het was een pand met veel allure, gelegen recht tegenover het stadhuis.
Het was ook praktisch nieuw, in de periode 1628 - 1631 gebouwd als de Nieuwe Hof van Bronckhorst. De heren van Bronckhorst - sedert eeuwen het voornaamste lid van de Staten van het kwartier Zutphen - hadden al sinds de dertiende eeuw een Hof met entree aan de Kuiperstraat, dat vooral tijdens de wintermaanden door hen bewoond werd. Dit stadskasteeltje raakte in de loop der eeuwen steeds meer vervallen en er werd besloten een nieuwe Hof te bouwen in het naastgelegen perceel, maar nu met de entree aan de  Lange Hofstraat, recht tegenover het stadhuis.

Het huis met stal moet een vermogen hebben gekost, maar dat was blijkbaar geen probleem voor Johan, die opvallend genoeg pas 25 jaar oud was, en nog niet getrouwd met Susanne van Rhemen (in 1657) en nog geen lid van de schepenraad (in 1660).

Wanneer Johan precies burgemeester van de stad is geworden, heb ik nog niet kunnen achterhalen. In ieder geval vóór 1672, want tijdens de Franse inval van ons land was hij nog steeds burgemeester.
Vóór de gemeentewet van 1851 was de burgemeester een van de schepenen, belast met het toezicht op verkeer, waterstaat en de verkoop van levensmiddelen, en in een later stadium de ontvangst van gasten. Dit was de hoogste positie binnen het stadsbestuur en gold als eindpunt/hoogtepunt van een bestuurlijke carriere.

Vanaf Johans benoeming tot gecommiteerde bij de Staten Generaal voor het gewest Gelre hebben Johan en Susanne waarschijnlijk voor een groot deel in Den Haag gewoond, al bleef Johan wel degelijk ook nog burgemeester van Zutphen.

Nadat Johan in 1678 in Den Haag overlijdt, verkoopt Johans tweede vrouw Stephana van der Hell het huis in 1680.

Op de kadasterkaart van 1832 zijn de betreffende percelen 2610 en 2611 gemakkelijk te vinden:
Dit is een bekend stukje Zutphen, met onderaan het Gravenhof, en in het paarse gebied de Walburgiskerk. Behalve het nieuwe stadhuis, dat grotendeels om 2611 is heengebouwd, is hier weinig veranderd.

Tegenwoordig ziet 2611 er zo uit:

Het huis was voorzien van een traptoren (op bovenstaande foto nog nét zichtbaar met vernieuwde glazen koepel), die tegenwoordig opgenomen is in het nieuwe stadhuis:

Met het overlijden van Johan Ruyter tot Vieracker kwam er een eind aan de Zutphense Ruytertak. Het is frappant, dat juist zíjn huis vrijwel ongeschonden tot de dag van vandaag is overgebleven.

Zelf rondkijken met Google Streetview: De Nieuwe Hof van Bronckhorst.


Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter