Korte Hofstraat 10Verpondingsnummer : 331
Kadastraal nummer : 1058, 1059, 1060

Je kunt op de afbeeldingen klikken om ze groter te zien

Deze drie kadastrale nummers vormen samen een rechthoekig grondstuk, met de voorkant aan de Korte Hofstraat (links), en een achtereind aan de Naadzak (rechts).
De nummers 1058 en 1059 zijn de kleine percelen aan de Naadzak; voor het gemak heb ik de drie als nummer 1060 in de tekening aangegeven, en tevens de nummers van de naastliggende buren.
Links de kadasterkaart van 1832, en rechts een recente luchtfoto (Google Maps) :

Kadasterkaart 1832

Recente luchtfoto
  

Opvallende altijd weer dat de loop van de straten en de ligging van de percelen in al die honderden jaren niet of nauwelijks is gewijzigd. Links onder zie je een glimp van de Wijnhuistoren.

Wat is de geschiedenis van dit pand in relatie tot de familie Ruyter?
Volgens het Historisch Kadaster van Zutphen koopt “Wysze, weduwe van wijlen Gerit Ruiter” dit huis in 1520, met de voorkant aan de Korte Hofstraat. Het perceel grenst aan de achterkant aan de Naadzak. Of er aan de Naadzak toen bebouwing was, weet ik niet. Het kan ook een tuin geweest zijn, of een stal met een varken of kippen?
In 1524 wordt de hypotheek verlengd door “Wysse, weduwe van Gerrit Ruter Henrixsoon en kinderen”. De laatste worden in 1533 met name genoemd bij een volgende verlenging “Gerit, Stina, Henrixken en Anna”. Opvallend hierbij is dat zoon Henrick en dochter Ailtgen niet genoemd worden. In 1542 komen we Wysa opnieuw tegen als hypotheekneemster, samen met haar kinderen. Tenslotte in 1550 wordt het pand als “vrouw Ruthers huis” genoemd. Daarna ontbreekt verdere informatie over dit pand tot in de 17e eeuw.

Misschien leveren gegevens van de buurpanden nog wat meer informatie?
Inderdaad, als buur met kadasternummer 1057 vinden we in 1557 de vermelding “belending Ruether” en daarna in 1570 “belending Henrick Stenderinck”.
Dat laatste is een belangrijke nieuw gegeven, want we weten dat Henrick Stenderinck de echtgenoot was van eerder genoemde Anna. Na het overlijden van haar moeder Wysa, is het eigendom van de woning blijkbaar op dit echtpaar overgegaan. Tot in 1604 wordt Henrick Stenderinck genoemd als buurman, al weten we dat Anna in 1595 is overleden. Daarna ontbreken verdere gegevens.

Samenvattend: in dit pand hebben (nazaten) van Gerrit Ruyter gewoond van 1520 tot na 1595.

Hoe is de situatie tegenwoordig?De foto's heb ik gemaakt op 11 januari 2023.

De voorkant is overduidelijk niet heel oud (en ook niet heel fraai).

Ik was ook benieuwd hoe de achterkant, aan de Naadzak, er uitziet. De Naadzak is een doodlopend steegje, en evenmin van grote schoonheid...  Het gaat om het witte muurtje met de bruine schutting erop.
De Wijnhuistoren piept er nog net boven uit, en geeft dit alles nog ietsjes sfeer.
Een aardig detail is de aanwezigheid van de kelderluiken; ramen en deuren ontbreken. Dit geeft aan dat dit gebouwtje aan de achterkant lang dienst heeft gedaan als opslagruimte.


Zelf rondkijken met Google StreetView?
Voorkant aan Korte Hofstraat
Achterkant aan Naadzak

Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter