Lange Hofstraat 13Verpondingsnummer : 871
Kadastraal nummer : 2667, 2668

Je kunt op de afbeeldingen klikken om ze groter te zien

Kadasterkaart 1832
Met behulp van de kadasterkaart van 1832 zijn deze twee nummers snel gevonden. Het zijn een hoekpand Lange Hofstraat / Bakkerstraat en het huis daarachter in de Bakkerstraat.

Luchtfoto Google Maps
Op een recente luchtfoto (Google Maps) zien we de tegenwoordige toestand. Van de vijf oorspronkelijke panden, zijn er nu drie over doordat er gemeenschappelijke voorgevels zijn gebouwd.

Google StreetView
Deze Google StreetView foto is vanuit de Lange Hofstraat genomen. Het hoekpand blijkt een vrij bekend pand te zijn, met een lange historie, waarover straks meer.


Huidige kadasternummers
De kadasternummering is gewijzigd ten opzichte van de nummering van oudsher. De huisnummering is hier wat complex. Het voorste stuk van het hoekpand staat bekend onder Lange Hofstraat 13; de achterkant van het pand als Bakkerstraat 1, 1a en 3a. Bakkerstraat 5 komt overeen met kadasternummer 2667.

De relatie met de familie Ruyter is als volgt
Van het pand zelf vinden we slechts enkele aantekeningen; niet altijd even duidelijk.
In 1483 verkopen "Johan to Korenbleeck x Aelit, Henneken Sveeren (georven van haar wijlen oom Henrick Paelicke)" het pand. Henrick Paelicke was de vader van Aelit. Zij en haar zus Henneken hebben dit pand dus geëerfd van hun vader. Aelit kennen we, omdat ze eerder getrouwd was met Gerrit Ruyter. Nadat deze voor 1470 was overleden, trouwde ze opnieuw, met Johan to Korenbleeck. Haar stiefzoon Johan had voor haar toen de huwelijksvoorwaarden gemaakt. Dit huwelijk duurde evenmin lang, ze was reeds in 1482 opnieuw weduwe.
Ondanks de verkoop wordt "Alit Pailiken" tot in 1497 genoemd als eigenaar.
Ze zal niet lang daarna zijn overleden (ze was geboren na 1410). Dan erven de kinderen van stiefzoon Johan Ruyter dit huis, en verkopen het in 1506 "(georven van Alidt Palicke), verkoper Gerit Ruyter X Lomme, Alidt, weduwe van wijlen Philips van Mekeren, Evert Ruyter".
Via de familie Paelicke is het dus ooit in bezit gekomen van de Ruyters, maar hun bemoeienis met dit pand was slechts van korte duur.

Het leuke is dat we wel iets meer over de geschiedenis van dit pand weten.
Sinds geruime tijd is in het hoekpand een bloemenwinkel gevestigd: Horta. Toen het grote buurpand “Die Rosendaele” vrijkwam, deed zich de mogelijkheid voor om uit te breiden. Daarvoor moesten er dan wel twee doorgangen gemaakt worden. In dergelijke historische panden gaat zoiets niet zomaar, en er werd onderzoek gedaan naar de betreffende muren. Vanuit het hoekpand stuitte men op een muur, die gemetseld moet zijn voor 1325. Verder werd in die muur een kaarsnis aangetroffen met een donkere roetaanslag nog op de witselkalklagen. Hieruit kon geconcludeerd worden dat deze muur een buitenmuur was; niet gemeenschappelijk met het pand ernaast. De voegen aan de buitenkant waren ook netjes afgestreken. Conclusie: dit huis staat er al sinds begin 14e eeuw en moet - gezien de bouwwijze - gebouwd zijn voor iemand met ruime financiële middelen.

Een bezoek aan deze bloemenwinkel is een belevenis op zich. Het is een en al bloemenpracht en de architectuur is indrukwekkend.

Ten slotte nog wat foto's die ik maakte

Zelf rondkijken met Google StreetView: Lange Hofstraat 13

Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Zutphense Pracht, nummer 2, 2012
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter