Basseroord 6Verpondingsnummer : 200
Kadastraal nummer : 496
Betreft:
  1. Gerrit Ruyter

Niet al te ver van de armenhuisjes van Ermgard Ruyter bevond zich ooit dit huisje, dat in 1461 door Geryt Rueter den oelden gekocht werd. En daarna zwijgt het Historisch Kadaster over dit Ruyter-bezit. In 1493 wordt het opnieuw verkocht, maar door onbekende personen. Het moet intussen van de hand gedaan zijn.
Ook bij de belendende panden zien we geen bekende namen en daarmee houdt dit onderzoek op.
Gerrit is (vlak) voor 1470 overleden, en het ligt voor de hand dat dit pand toen verkocht is. vooral omdat de familie wel mooiere en grotere woonhuizen in bezit had. Dit pand zal vermoedelijk verhuurd zijn.

Basseroord is in de loop der eeuwen onherkenbaar veranderd. Gelukkig zijn de perceelgrenzen vrijwel ongewijzigd gebleven, en als we dit pand nu proberen te localiseren, komen we uit bij Basseroord 6. Aangegeven op de kadasterkaart van 1832:

Op de luchtfoto (Google Maps) vinden we het pand hier:

Dit is niet bepaald een fraai stukje Zutphen:


Zelf rondkijken met Google StreetView : Basseroord 6


Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter