Opnieuw Gerrit en JohanBetreft Johan Rueter

In de vorige notitie bleek dat Johan een bastaardzoon is van Gerrit Henricks Ruter. Inmiddels is er nóg een aanwijzing gevonden, dat Johan níet een zoon is uit het huwelijk van Gerrit en Alyt.

De voor ons interessante passage uit een akte uit 1447:

.. Soe loeveden Geryt Ruter ende Gerytsz., dat Geryt de mundich is ende Henrick, Gertruyt ende Hille bi consent der vorwaerre der onmundigen...


Geryt Ruter en Geryts [een onbekende figuur, JR] verklaren dat Geryt mondig is, en Henrick, Gertruyt en Hill nog onmondig zijn. Dit laatste onder toestemming van hun vertegenwoordigers


Bronnen

..wordt aan gewerkt..

Jaap Ruiter