Ruijter Clasen, Ruijter Jansen en Ruijter Fransen



Wat moeten we denken van de volgende 'vreemde' benamingen:

  • Ruijter Fransen - deze naam komen we tegen in het testament van Jantje Fransen, de zuster van Jan Fransen Ruijter die haar broer aldus aanduidt,
  • Ruijter Clasen - deze naam staat in de voogdijakte voor het kind  van Jan Ruijter, die op 28 november 1675 getrouwd is met Jacobjen Andries, [BEKIJK AKTE],
  • Ruijter Jansen - deze naam treffen we aan in het trouwboek van de hervormde kerk van Blokzijl in 1652. Bij de lidmaten staat de naam als Johan Ruijter genoteerd.

Wat wordt hier bedoeld?
In eerste instantie ben je misschien geneigd te denken dat het hier om een beroepsaanduiding gaat. Maar ook dán zou het beroep als bijnaam gewoon achter de naam staan. Ruijter als voornaam komt in Nederland inderdaad wel voor, maar lijkt hier in ieder geval níet van toepassing. Het lijkt er eerder op dat de voornaam helemaal ontbreekt. 
Ik veronderstel dat het hier om drie Jan Ruijters gaat (Jan Fransen, Jan Clasen en Jan Jansen), die op deze manier uit elkaar gehouden worden. Hier wordt de voornaam niet genoemd (want die is toch Jan) en dient de achternaam als voornaam om aan te geven dat het om iemand uit de Ruijter-familie gaat.
Ik ben dit nog nooit ergens tegengekomen, maar het lijkt mij de meest logische verklaring.

De drie Jannen waar het hier om gaat, zijn alle drie van dezelfde generatie en waarschijnlijk ook gelijktijdig in Muggenbeet woonachtig.
Daar liepen in die tijd nog wel andere Jan Fransens, Jan Clasens en Jan Jansens rond. Om over de aantallen overige Jannen maar te zwijgen...  Dan kunnen we ons voorstellen dat deze bijzondere aanduidingen goed bruikbaar waren voor een precieze identificatie.

Dan betekent Ruijter Fransen dus niets anders dan Jan, de zoon van Frans Ruijter. En dan is Ruijter Clasen dientengevolge Jan Clasen Ruijter. En dat heeft gevolgen voor de stamboom.

Jan Clasen Ruijter
Tot dusverre dachten we dat met Jan Ruijter de oudste zoon van onze stamvader Jan Jans Ruijter werd bedoeld. Nu dit niet langer volgehouden kan worden moeten we op zoek naar een andere plek in de stamboom waar we deze Ruijter kunnen plaatsen.
In genoemde  voogdijakte worden ook de voogden 'over desselffs wesekint'  bij name genoemd  : Meijne Jans en Volcken Claassen.
Meijne Jans hebben we getraceerd; hij is een zwager van Jacobje want getrouwd met haar zuster Marrechien.
Dat maakt Volcken Claassen tot een broer van Jan Claasen. Jammergenoeg kennen we deze Volcken niet, zodat dit ons niet echt verder helpt.
De enige plek waar we Jan Claasen zouden kunnen aantreffen is als zoon van Claes Jans, de broer van onze stamvader Jan Jans Ruijter. Samen met zijn broer Volcken hebben we hem dan ook op deze plaats aan de stamboom toegevoegd, maar meer bewijs hiervoor zou zeer welkom zijn!