De broers Johan en Henrick Ruter
In een akte van boedelscheiding van Lumme Ruters uit 1601 komen de namen voor van Johan Ruter en Henrick Ruter, klaarblijkelijk broers.
Broer Johan kennen we. maar wie is deze Henrick?
Het blijkt dat we zijn naam al eerder waren tegengekomen, maar op een andere wijze was dit aan onze aandacht ontsnapt. Want:
  • Akte 1602 : Joff. Lumma Ruiters Wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, met Henrick Ruter haer broeder end momber‚ maeckt mechtich ...
  • Akte 1606 : Joff. Lumina Ruters wed. des Raetsheren Casijns van(der) Hell, maeckt mechtich Henrick Ruter haer broeder ..
Dat Henrick haar momber (toeziend voogd over haar kinderen) is, betekent naar mijn idee dat Henrick een oudere broer is, wellicht zelfs het oudste kind van Henrick Gerrits Ruter en Wilhelma Kreynk.

Hij moet in 1621 zijn overleden, want dan wordt deze akte opgemaakt:
  • Johan Ruiter Lieutenant, syn E susteren Joff. Lummeken Ruters wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, Joff. Wilhelmken Ruters wed. z. Osewolts van Keppe1 In de Voorst, end die nagelaeten kinderen van z. Jacob van Winshem, als erfg(e)n(aam)van Z. Henrick Ruter.
Henrick heeft klaarblijkelijk geen kinderen gehad (die meedeelden in de erfenis).

Terug naar de akte waarmee dit artikel begon.

Henrick ondertekent met “Hinrick Ruter” en nog een paraaf H/R :

Onderaan de akte hangt zijn zegel.
Langs de rand, links “RVTER” en nog enkele onduidelijke letters.
Rechts “HENRICK”.
In de ovaal in het midden zien we het klimmend paard, maar: geen schuine streep.


Zijn broer Johan ondertekent met “Johan Ruitter”.

Ook zijn zegel hangt onderaan de akte.

Langs de rand, links (omdat we weten wat er staat) “RVTER”,
Rechts “IOHAN”

Opvallend: we zien hier het volledige familiewapen: het klimmend paard met een schuinstreep, zoals we dat inmiddels kennen. Het geheel doet sterk denken aan de beeltenis op de grafsteen van Johan’s zuster Wilhelma.
Ook onderscheiden we het helmteken in de vorm van een figuur met in zijn rechterhand een lans. Het zegel is bij het hoofd afgebroken :


Deze Henrick is nu aan de stamboom toegevoegd (zie hier); we komen zijn naam vast nog wel weer tegen.Jaap Ruiter