Henrick Henrickx RuijterDit artikel moet ten gevolge van nieuwe informatie opnieuw geschreven worden

De website "Huismangenen"  is destijds opgezet door de enige jaren geleden overleden Albert Huisman. Albert heeft bij zijn onderzoek naar de familie Huisman heel veel notariële aktes doorgesnuffeld, waarbij hij ook de gegevens noteerde van voor hem onbekende personen. Daar waren heel veel Ruijters bij, en daardoor heeft mijn stamboomonderzoek toen een hele nieuwe impuls gekregen.
Nog dikwijls snuffel ik nog rond op die website, en kwam tot mijn verrassing de persoon Henrick Henricksx Ruijter (=HHR) tegen. In 1644 komt zijn naam voor als hij met zo'n 20 andere boze turfschippers een tolbrug vernielt. Zijn woonplaats? Muggenbeet!

Wie is deze HHR?
Allereerst een opvallende constatering: van de twintig turfschippers is HHR de enige die met een echte achternaam vermeld staat. Deze bijzonderheid heb ik vaker aangestipt; het toont aan dat deze familie van elders afkomstig is.
En ten tweede weten we dat de naam Henrick natuurlijk uitgebreid in de Zutphense Ruyterfamilie voorkomt.
Als we deze HHR in de Zutphense familie proberen onder te brengen is er een zeer aantrekkelijke plek:  hij zou dan een zoon kunnen zijn van de gelijknamige Henrick Henricks Ruyter, die rond 1560 moet zijn geboren. Deze Henrick is een zoon van Henrick Gerrits Ruyter, bierbrouwer en raadslid in Zutphen die in 1572 door de Spaanse troepen werd vermoord. Zie bij de 2 in onderstaand schema.
Een andere mogelijkheid is dat HHR een achterkleinkind is van Johan Gerrits Ruyter, de broer van bovengenoemd Henrick Gerrits Ruyter. Dit ligt misschien méér voor de hand, want via deze Johan vermoed ik de connectie tussen de Zutphense Ruyters en onze familie (bij de 1 in het schema hieronder).

[0] = De Zutphense Ruyterfamilie
[1] = De families Roossien en Zootjes
[2] = De Blokzijliger Ruiterfamilie
[3] = Onze Ruiterfamilie
De oranje bovenrand duidt op omgeving Zutphen, de blauwe onderrand duidt op omgeving Blokzijl.

Maar Albert heeft nog meer informatie gevonden.
Volken Hendriks maakt ten huize van ene Hendrik Jans Ruijter in Muggenbeet testament op d.d.29-4-1690. Hij spreekt hierin o.a. over de 2 kinderen van zwager Peter Jochums en zuster Nijsje Hendriks (te weten Geertje en Aaltje) en over de 4 kinderen (Hendrikje, Aaltje, Geertje en Jan) van zijn broer Hendrik Jans en Louwe (ook wel Bouwe) Hendriks.
Volken, Nijsje en Hendrik zijn de kinderen van HHR, maar het is frappant dat een van de zonen Hendrik Jans Ruijter genoemd wordt (en niet Hendrik Hendriks Ruijter). De reden  hiervoor ontgaat me maar Jan is natuurlijk wél een naam die we in de Zutphense Ruyterfamilie (meestal als Johan) en onze familie aantreffen!
De namen van Geertje en Aaltje worden bij zowel Hendrik Jans als zijn zus Nijsje genoemd; dit zijn ongetwijfeld de namen van beide grootmoeders.  Dan is HHR dus zeer waarschijnlijk met een Geertje of een Aaltje getrouwd.
Het feit dat HHR zijn zoon Hendrik Jans Ruijter noemt, doet mij uiteindelijk besluiten voor optie 1 te kiezen. Immers, zijn overgrootvader Johan Ruyter kennen we ook als bezitter van een huis en erf in Muggenbeet (zie "Nogmaals Johan Ruter".

Een en ander heb ik op 6 februari 2019 aan de stamboom van de Zutphense Ruyters toegevoegd : zie HHR in de stamboom onder code R180

Een transcriptie van de akte uit 1644 vind je hier. Met dank aan Albert Huisman.
Jaap Ruiter