Nieuwstad 22Verpondingsnummer : 57
Kadasternummer : 273, 274, 275, 276

Onder dit verpondingsnummer vallen vier kadastrale nummers; op elk van deze percelen staat in 1832 een pand. Hoe dat in 1610 geweest is, is onbekend; wel weten we dat er in ieder geval meerdere huizen op stonden.
In 1610 verkopen Margarita Ruters,  weduwe van Arndt van Munster en haar (getrouwde) dochter Johanna van Munster deze percelen. Wanneer ze in het bezit van de Van Munsters zijn gekomen is onbekend.

De rechter twee percelen/huizen zijn waarschijnlijk bereikbaar via een lang verdwenen pad, zie Nieuwstad 18a.
Aan te nemen valt dat Margarita deze panden verhuurde.

De huidige situatie verschilt niet heel veel met die van 200 jaar geleden:
en daardoor is het huidige adres vrij nauwkeurig te achterhalen : Nieuwstad 22.

In het pand aan de straat is tegenwoordig een bloemenwinkel gevestigd.
Zelf kijken met Google StreetView: Nieuwstad 20, Zutphen

Op de kaart van Zutphen uit 1649 zijn deze percelen bij benadering terug te vinden. We zien in ieder geval dat achter de huizen een groot oppervlak aan tuinen aanwezig is. Een pad is daar niet terug te vinden, maar er is wel een doorgang aan de Nieuwstad te zien.

Margarita was een van de zes dochters van Henrick Henricks Ruyter die we kennen als kerkmeester van de St. Walburgiskerk, opziener van het St.Elisabethsgasthuis en raadslid van Zutphen.
Margarita moet in 1610 ongeveer 60 jaar geweest zijn.  Hier staat ze in de stamboom: Margarita Ruyter.


Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Website Zutphen1485
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter