Raadhuissteeg 6Verpondingsnummer : 934
Kadastraal nummer : 2573/2574
De Raadhuissteeg (destijds de Vleeshouwerstraat geheten) vormt met de Rodetorenstraat en het Kerksteegje een kleine driehoekige ruimte, waarin plaats is voor hooguit een tiental panden.
Onder verpondingsnummer 934 vinden we in dit gebiedje een flink groot huis (2574) en een hof (2573) met daarop nog bouwrestanten. Op het kaartje is het huis 2574 aangegeven, de hof ligt links daarvan; de Raadhuissteeg boven, Rodetorenstraat rechts, Kerksteegje links.
Linksonder nog net een stuk Walburgiskerk met omliggend terrein te zien.
In de huidige situatie is dit pand gemakkelijk terug te vinden, het is Raadhuissteeg 6.

Als we proberen dit huis terug te vinden op de kaart uit 1649 (let op, daarop is het noorden links), komen we uit bij de rode pijl. Inderdaad is een gebied naast dit huis nog als tuin (hof) ingericht.


Klik op foto voor groter formaat
De Raadhuissteeg is erg smal en het is moeilijk om met behulp van Google StreetView een beeld van de voorgevel te krijgen. Het is het witte huis links.
Het tuingedeelte met bouwresten (2573) is al lang geleden verdwenen. Tegenwoordig siert een fraai pand de hoek van de Raadhuissteeg en het Kerksteegje. Het huis is nog net links in de steeg zichtbaar:

Klik op foto voor groter formaat


In 1610 koopt Henrick Ruter, licentiaat, dit grote huis met omvangrijke tuin. Een licentiaat was iemand die afgestudeerd was aan de universiteit. In 1627 is Henrick blijkbaar overleden en wordt zijn huis verkocht door de executeurs. Daaruit blijkt dat Henrick ongetrouwd was. Zijn zuster Wilhelma, inmiddels al weduwe van Osewolt van Keppel in de Voorst,  koopt het huis, maar als zij zes jaren later overlijdt komt het pand in handen van Jacob van Winshem. Dit moet de zoon zijn van haar halfzuster Lutgert Ruyter die met Jacob van Winshem was getrouwd, maar beide zijn al meer dan 25 jaar overleden. Met het noemen van de zusters van Henrick is identificatie niet moeilijk. Henrick is de zoon uit een buitenechtelijke relatie van Henrick Gerrits Ruyter met Stijne Sanders Varwer (zie stamboom).
Al met al is dit huis dus maar kort in het bezit van de familie Ruyter geweest, maar mag gezien de omvang en statuur zeker niet ontbreken in het overzicht.

Naschrift 27 juli 2022:
Dit pand blijkt bij nader inzicht nog van bijzondere betekenis: het wordt opgevat als het oudste (nog bewoonde) stenen huis van Zutphen. De basis van het gebouw is van tufsteen en moerasijzererts en dateert uit de 12e eeuw. Door latere grondophogingen is de begane grond nu kelder. Door de eeuwen heen is het pand regelmatig verbouwd en verhoogd. Tegenwoordig is eigenlijk alleen de kelder nog min of meer origineel; de rest lijkt na vele verbouwingen nu een 19e-eeuws huis.
Toen Henrick hier woonde was dit huis al zo'n 500 jaar oud!

De kelder:

Klik op foto voor groter formaat
Foto: Hettema

Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief Ruitersporen

Jaap Ruiter