Schuldverklaring Jan Jans Ruijterdatum16 augustus 1618
betreftJan Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 9, scan 253   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 16 August[us] 1618
Richter Frans Berharts
Coernoten Erve? Jacobs
                Hans Janssen

Erschijnt Jan Jansen Ruijter voor hem
selve mede de rato caverende voor sijn huijsfr[ouwe]
en erfg[enamen] bekennende oprecht en deuchdelick
[schuldig] te weesen Diewe Jans weduwe van zael[iger] Claessen
Grebbers?? met haere beijde kinderen Gerrijt Claessen
en Jentien Claessen [en] haere erfgen[amen]
de somma van 1800 car. gld. den gulden tot 20 st[uivers] gereckent?
heercomende van coop eersten schips belovende?
deselve somme te betalen, op navolgenden
termijnen, als ?? op eerstcomenden
Meije anno 1619 drie hondert der gelijcke guldens
en eerstvolgende Jacobi desselvigen jaers
200 gld en volgenden ?? jaer erna oock
op Jacobi anno 1620 200 gld  ?? en volgents op
alle Jacobi dagen 150 car. gld. totte volle
betalingen stellende voor de betaelingen
?? ?? penn[ingen] tot een speciael onderpant
t selve voors[egde] schip, ?? ??
?? ?? van quade betaelingen  ?? somme
?? onbetaelde termijnen, met exemptie van
scheepsrechten daervan te mogen verhaelen, alles
sonder bedroch.

Samenvatting

Jan Jans Ruijter en zijn huijsvrouw en erfgenamen kopen een schip van 1800 car. gld. van Dieuwe Jans, de weduwe van Claessen Grebbers(?) en hun beide kinderen, en beloven het geld als volgt te betalen:
  • Mei 1619 300
  • Jacobi (25 juli) 1619 200
  • Jacobi 1620 200
  • daarna nog ten minste 7 jaar Jacobi 150

Betekenis

Opnieuw kopen Jan Jans Ruijter en Ave Jans een schip (in 1612 kochten ze al een potschip).
Voor alle duidelijkheid: 1800 car.gld. is erg veel geld. Het zal dan ook een groot schip geweest zijn.

Overzicht van alle aktes van Jan Jans Ruijter.

Bijgewerkt: 22 september 2021