Overzicht aktes van Jan Jans Ruijter en Ave Jans
In de Rechterlijke Archieven van schoutambt Vollenhove / Blokzijl - beschikbaar vanaf 1610 - vinden we van dit echtpaar meerdere aktes. Simpelweg het aantal geeft al aan dat het hier niet een doorsnee arbeidersgezin betreft. Het beeld dat uit de aktes oprijst is dat van een koopman/handelaar die goed geld heeft te besteden, en schepen en huizen koopt voor aanzienlijke bedragen. Dit klopt natuurlijk met zijn veronderstelde achtergrond, als nazaat van de Zutphense Ruyterfamilie.
Op deze pagina zijn alle aktes verzameld, die ik van Jan Jans en Ave Jans heb aangetroffen.

datum Betreft Akte Betekenis
  2/8/1612   Jan en Ave kopen een potschip Akte
  17/5/1614   Jan en Ave stellen een testament op de langstlevende op Akte
  21/5/1618   Jan staat garant voor de koop van half huis tbv Jan Fransen en Jantien Roeloffs (vermoedelijk neef) Akte
  16/8/1618   Een koopakte waarin Jan en zijn echtgenoot een schip van 1800 car. gld. kopen Akte
  16/8/1618   Jan en Ave verkopen een half schip ter waarde van 650 car. gld. Akte
  9/1/1619   Jan en Ave verkopen half huis aan Jan Pieters en zijn vrouw Akte
  9/1/1619   Jan en Ave verkopen een schip ter waarde van 1300 car. gld. Akte
  24/6/1619   Jan en Jan Pieters hebben lening bij Groot Schippersgilde afgelost. Akte
  19/12/1625   Een koopakte waarin Jan en Ave een huis en perceel land aan de Noorderkaai in Blokzijl kopen, samen met Jan Pieters en zijn vrouw Akte Betekenis


Bronnen

  • Het Rechterlijk Archief van Vollenhove/Blokzijl


Jaap Ruiter