Ruiters in de oorlog


Op deze pagina heb ik mijn verhalen verzameld die te maken hebben met het wel en wee van onze familie in oorlogstijd. Van al de oorlogen die door de eeuwen heen zijn gevoerd, zijn er voor wat betreft onze familie, drie van speciaal belang :

● De Tachtigjarige Oorlog
Dit is het tijdsvak waarin we voor het eerst leden van onze familie tegenkomen, dragers van de naam Ruijter. In die tijd was een ruiter bijna altijd een soldaat op een paard (een cavalerist), maar omdat onze stamvader een belangrijke functie bekleedde in de doopsgezinde gemeenschap van Blokzijl moeten we er van uit gaan dat hij zeker niet tot de militaire bezetting van het fortresse Blokzijl behoorde. Maar hij droeg al de naam Ruijter, zodat wellicht zijn vader of grootvader ooit militair is geweest in het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Jammergenoeg weten we hierover (nog) niets.

● De oorlogen van Napoleon
Toen Napoleon in 1810 het tegenwoordige Nederland inlijfde bij de Franse Republiek, moesten Hollandse jongemannen dienst nemen in zijn legers. Van één lid van onze familie is bekend dat hij heeft dienst gedaan in het leger van Napoleon : Wieger Jans de Ruiter uit Oudehaske. Hoewel er weinig bekend is over zijn belevenissen heb ik geprobeerd te achterhalen wat zijn lot is geweest. Je leest er alles over in In dienst van de keizer.

● De Belgische Opstand
België maakte zich in 1830 los van Nederland, maar dat ging niet zonder slag of stoot. In de Tiendaagse Veldtocht deed in ieder geval één Ruiter mee : Wolter Jacobs Ruiter. Een kort verhaal vind je hier.

● De Tweede Wereldoorlog
Hoewel ook bekend is dat er familieleden zijn geweest die een bedenkelijke rol hebben gespeeld in dienst van de bezetter, zijn de verhalen over verzet en hulp aan onderduikers gelukkig veelvuldig aanwezig. Op mijn website vind je de volgende verhalen :

De Yad Vashem-onderscheiding voor Johannes en Elisabeth Ruiter
Johannes en Elisabeth Ruiter hebben gedurende de oorlog aan veel onderduikers een veilig toevluchtsoord geboden. In 1996 kregen zij daarvoor postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend.

In het verzet : Siebe en Durk de Ruiter
Eind 1944 vonden ten westen van Heerenveen een aantal droppings plaats waarbij Siebe Ruiter en zijn zoon Durk waren betrokken. Het zou ze hun leven kosten.

In het verzet
Dirk Cornelis Ruiter heeft zijn verzet tegen de Duitsers in de 2e W.O. met de dood moeten bekopen.

Renze de Ruiter
Renze de Ruiter is blijkens zijn grafsteen in 1944 door de Duitsers gefusilleerd. Zijn kleindochter vertelt het verhaal.

Wieger Ruiter is als dwangarbeider in Duitsland terechtgekomen, beschuldigd van sabotage en op 06-04-1944 in het concentratiekamp Bergen-Belsen om het leven gekomen.

Jochem de Ruiter heeft eveneens een Yad-Vashem-onderscheiding toegekend als eerbetoon voor zijn verzetswerk.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

Oorlogen zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. In de geschiedenis van onze familie speelt de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. Maar ook al eerder, in de tijd van Napoleon, vinden we familieleden die de wapenrok hebben gedragen. En natuurlijk mogen we de Tachtigjarige Oorlog niet vergeten - het tijdsvak waarin we voor het eerst leden van onze familie tegenkomen, dragers van de naam Ruijter.
Sommigen werden het slagveld opgestuurd,  anderen verkozen al dan niet actief deel te nemen aan verzet tegen de bezetter.
Deze pagina's beschouw ik als een eerbetoon aan al die familieleden die niet wensten te bukken voor het onrecht en het brute geweld van de bezetter. Die hun huis openstelden voor onderduikers, en daarmee willens en wetens zichzelf in een groot gevaar begaven. Zij die hun boerderij zonder aarzeling beschikbaar stelden voor de ondergrondse. Ze wisten wat voor risico ze liepen maar waren toch bereid hun leven in de waagschaal te stellen.Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video