Onbekende Ruyter-grafstenenIn het artikel GRAFZERKEN, GRAFMONUMENTEN EN MEMORIESTEENEN IN DE GROOTE OF ST. WALBURGSKERK TE ZUTPHEN van R. T. MUSCHART (in Gelre, Mededelingen LX, 1937) wordt een aantal stenen beschreven,  die toebehoren aan de familie Ruyter, maar waarvan onbekend is, wie het precies betreft.
Voor de volledigheid heb ik ze hier opgesomd, maar onbekend is of deze stenen tegenwoordig nog op dezelfde plek liggen.
Ook onbekend is of de nummering van de grafstenen tegenwoordig nog herleidbaar is.
Bij een volgend bezoek aan de Walburgiskerk zal ik deze stenen proberen te fotograferen.

Ik heb mijn opmerkingen aldus toegevoegd.


1  Gedeelte van zerk no. 49, waarvan de helft binnen de vestibule van den Westelijken toegang tot de kerk ligt.
Op een ovale inzinking een wapenschild van ovalen vorm met cartouche.
Het wapen is: „gedeeld, 1 een ankerkruis, II een klimmend paard".
Opmerking:
Ik vermoed, dat dit wapen de vereeniging der wapens Van der
Hel (een ankerkruis) en Ruiter (een klimmend paard) zal zijn.

Voor deze grafsteen zijn er twee mogelijke echtparen:
  • Henrick Gerrits Ruyter en Geertruit van der Hell. Dan zou deze grafsteen uit circa 1580 stammen.
  • Zijn kleinzoon Johan Ruyter tot Vieracker en Stephanea van der Hell. Stephenea overleed in 1716.
Een schatting van de ouderdom van de grafsteen op basis van stijlkenmerken zou uitsluitsel moeten kunnen geven.

2 Zerk no. 59 van gewoon formaat.  
Op de bovenhelft een ovaal wapenschild met cartouche binnen een cirkelrand. Verder niets.
Het wapen is uitgehakt, doch te onderscheiden valt, dat het vermoedelijk gedeeld is geweest met een klimmend paard in de linkerhelft. In deze helft is tenminste nog duidelijk de staart van een paard te onderscheiden
Opmerking:
Wellicht is deze linkerhelft het wapen der bekende Zutphensche familie RUITER, die een klimmend paard als wapen voert.

Dat lijkt mij ook.


3  Zerk zonder nummer, waaraan boven een stuk ontbreekt, met een randschrift doch zonder rand.
Op de bovenhelft een ovale inzinking, waarop niets te zien is.
Daaronder de naam: HENDRICK BACKER.
Van het randschrift is nog te lezen:
„..aeven. JAN RUITER, raetsvrend. der. stadt. . utphen.
en ...".

Dit lijkt mij de steen van Johan Ruyter, de zoon van Henrick Henricks Ruyter en Fenne Vaetebender, die leefde van circa 1550 tot circa 1610. Deze Johan Ruyter is pas onlangs aan de stamboom toegevoegd: En nóg een Johan Ruyter erbij....
Een ouderdomsbepaling zou ons meer zekerheid moeten kunnen geven.

    vorige    volgende 

In de Walburgiskerk in Zutphen vinden we een aantal grafstenen die verband houden met de familie Ruyter. Na de nodige opgravingen en aanpassingen aan de vloer door de eeuwen heen liggen nog maar weinig grafstenen op hun oorspronkelijke plek. De graven onder de vloer zijn geruimd waar dat nodig was bij de bouwactiviteiten.

Een overzicht van de Ruyter-grafstenen


Stamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen