Grafstenen familie Ruyter in de St.WalburgiskerkIn de Walburgiskerk in Zutphen vinden we een aantal grafstenen die verband houden met de familie Ruyter. Een bezoek aan deze prachtige kerk is daarom alleen al zeer de moeite waard.
Inmiddels heb ik begrepen dat na allerlei opgravingen en aanpassingen aan de vloer door de eeuwen heen waarschijnlijk nog maar weinig grafstenen op hun oorspronkelijke plek liggen. De graven onder de vloer zijn geruimd waar dat nodig was bij de bouwactiviteiten.
Toch tonen de stenen een mooi inkijkje in het bestaan van de 16e en 17e eeuwse Ruyters.

In het artikel GRAFZERKEN, GRAFMONUMENTEN EN MEMORIESTEENEN IN DE GROOTE OF ST. WALBURGSKERK TE ZUTPHEN van R. T. MUSCHART (in Gelre, Mededelingen LX, 1937) worden deze stenen ook uitgebreid beschreven. Maar:

OPMERKINGEN VAN ALGEMEENEN AARD.
De grafzerken in de St. Walburgskerk te Zutphen bevinden zich thans over het algemeen in zeer slechte conditie; van zeer vele nl. zijn de opschriften afgeloopen, terwijl van verreweg het grootste gedeelte de familiewapens door uithakking verloren zijn gegaan.

Deze lijst zal in de komende tijd uitgebreid worden:
    vorige    volgende 

Op mijn bezoek aan Zutphen in juli 2017 heb ik ook de St.Walburgiskerk bezocht. Op internet had ik ontdekt dat er twee grafstenen van de familie Ruyter in deze kerk aanwezig waren. Het bleken er nog meer te zijn, en ze bevatten zeer interessante informatie!


Stamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen