't Sieverinck te Beltrum
In het blad Gens Nostra staat in het mei-nummer van vorig jaar een artikel over het goed 't Sieverinck te Beltrum. Voor ons is dit vooral interessant omdat leden van de Zutphense Ruyters hier langdurig leenman geweest zijn.


Klik op foto's voor groter formaat
Allereerst: waar ligt Beltrum? Beltrum vinden we 7 km ten zuiden van Borculo, in de Achterhoek. De boerderij Sieverinck ligt daar weer tussenin, vlak onder de Leerinkbeek in het buurtschap Lintvelde. De boerderij heeft hier in ieder geval 200 jaar  gestaan, maar waarschijnlijk stond de boerderij altijd al op deze plek.

De voor ons interessante geschiedenis begint in 1415 als Gheret de Korte als leenman aangenomen wordt. In 1469 wordt Stynen Wynals, de dochter van de dan overleden Geert Korten met het goed beleend. Omdat Stynen vrouw was moest er een man als hulder aangesteld worden: Johan Huerdynck.
Tien jaar later gaat het eigendom over op Gerijt den Koerten. De relatie met Stynen is niet duidelijk maar misschien een jongere broer?

In 1481 lezen we "voer my ghecomen ys Styne, Gherts Korten dochter, myt Johan Hurnyck oeren ghekaren [=haar gekozen, JR] mumber ende droech up in mynen hand dat goet toe Zyberdycnk, dat yck mynen vrien wyll daer mede doen mach. Doe dat gescyet was doe beleynde yck Gherit van Hacfoert, leynheren, dat goet toe Zyberdinck myt synen toebehoer,  ghelegghen in den kerspell van Groll. Daer heet voer ghehult Henrick Rutter, oer echte man ende monber." Vier jaar daarna gaat het goed over op "Henrick Ruter, als een mombair ind man Stynen Geerds Korten dochter".

In 1491 lezen we dat "Henrick Riter seliger gedachten" het goed ontvangen had "wegen synre huysfrowen Stynen Korten" en dat de zoon als nieuwe eigenaar aangewezen zal worden. Een jaar later is het zover: "beleent Henrick Ruter, Henrix soen, dat erve ind guet toe Zyberdynck myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Gronloe ... ".

In 1497 verkoopt Henrick Ruyter aan zijn broer Gerrit en zijn vrouw Wytzse het goed Syenerdynck, gelegen in de heerlijkheid Boircloe, buurschap Lintvelde, leengoed van Jacob van Hackfoirt, behoudens het recht van wederkoop.

Daarna is het lang stil rond Sieverinck, maar in 1583, ruim honderd jaar nadat het goed in handen was van Henrick Ruter, lezen we:
"Vogtei Beltrum. Siverdinck. Einen burger binnen Zutphenn, Henrich Ruter gnandt, zubehorigh. Gibtt jahrlichs ann roggenn 18 molder; boeckweitenn 8 molder; ahn gelde 10 daller; flachs 6 pond; schweine 2."
Aan het eind van de 16e eeuw ligt deze omgeving voortdurend in het strijdgewoel van de 80-jarige oorlog. De rol van de familie Ruyter is dan voor wat betreft dit goed, uitgespeeld.

Het is gemakkelijk om de genoemde Ruyters in de stamboom terug te vinden. Henrick Ruter en Styne Geerts Korten vind je hier. Vandaar uit gaat het via zoon Henrick over op zoon Gerrit met vrouw Wytze.
Als we de familielijn verder volgen komen we uit bij Henrick Henricks Ruyter die met Fenne Vaetebender getrouwd was. Vermoedelijk is hij de persoon die in 1583 genoemd werd. Mogelijk is het goed daarna nog overgegaan op zoon Johan, die voor zover ik weet voor 1612 kinderloos is overleden.

Tegenwoordig zie je helemaal niets terug van de situatie van 500 jaar geleden. Midden in het keurig geëgaliseerde land ligt het tegenwoordige Sieverinck:
Feitelijk herinnert alleen het naamschildje aan de gevel nog aan die lang vervlogen tijden:

't Sieverinck vind je op Google Maps hier.


Jaap Ruiter
    vorige    volgende 

De familie Ruyter is in de loop der eeuwen met verschillende lenen beleend. In de komende tijd zal ik de leengoederen afzonderlijk beschrijven.

Een overzicht van de Ruyter-leengoederen

Korte beschrijving van het leenstelselStamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen