Leengoederen van de familie Ruyter
Het wapen van de graafschap Zutphen
In de graafschap Zutphen (tegenwoordig globaal het gebied dat we "De Achterhoek" noemen) heeft het feodale stelsel lang stand gehouden. Het was een historische bestuursvorm waarbij de leenheer zich van de persoonlijke afhankelijkheid van zijn vazallen of leenmannen verzekerde door het uitgeven van lenen. Grond werd in dit stelsel door leenheren toebedeeld aan hun leenmannen, in ruil voor een verplichting van persoonlijke trouw, militaire bijstand en belastinginkomsten. Een leenman kon zijn leengoed veelal alleen nuttig maken door de directe opbrengst van zijn leengoed (dus zakken rogge in plaats van een bedrag aan geld). Vaak werden deze leengoederen door de leenman verpacht aan boeren, die een deel van de opbrengsten als betaling af moesten staan.
Hoewel leengoederen vaak aan families van adel werden uitgeleend, is de familie Ruyter hierin een uitzondering. Blijkbaar genoot deze familie dermate aanzien en was ze vermogend genoeg om als leenman te kunnen optreden. Dit heeft ze van de 15e eeuw tot in de 17e eeuw dan ook gedaan, en op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende lenen die in het bezit van de familie Ruyter zijn geweest.De meest recente toevoegingen vind je bovenaan:    vorige    volgende 

De familie Ruyter is in de loop der eeuwen met verschillende lenen beleend. In de komende tijd zal ik de leengoederen afzonderlijk beschrijven.

Een overzicht van de Ruyter-leengoederen

Korte beschrijving van het leenstelselStamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen