1200 - 1300 : WestfalenWestfalen


Uit deze periode ontbreekt het ons aan concrete gegevens over de Ruyterfamilie. Maar we kunnen er toch wel iets over vertellen, uitgaande van de situatie zoals we die in het erop volgende tijdvak aantreffen.

Klik op foto voor groter formaat
Het in de kaart aangegeven gebied omvat Westfalen in het tegenwoordige Duitsland gelegen, tegen de oostgrens van Nederland. Belangrijke steden in dit gebied zijn Münster en Osnabrück. In deze landstreek moeten we volgens mij de wortels van de familie Ruyter zoeken. Daarvoor zijn twee argumenten:

  • Op het familiewapen van de Ruyters prijkt prominent het Saksische Ros (Sachsenross). Dit symbool is van Twente tot aan de oostgrens van het tegenwoordige Duitsland bekend, maar in oorsprong stamt de beeltenis van het steigerende paard met opgeheven staart uit Westfalen. Het lijkt als symbool voor het herkomstgebied op het Ruyterwapen terecht te zijn gekomen. Omdat geen twee wapens hetzelfde mogen zijn is een kleine wijziging noodzakelijk: de 'schuinstreep-sinister' (de schuine streep naar linksonderen) waarmee het Ruyterwapen zich onderscheidt van het Westfaalse wapen.
           De oudst bekende betekenis van "ruyter" is een vazal die zijn heer in tijden van oorlog/twist terzijde staat. De afgebeelde ridderfiguur op het familiewapen toont een dergelijke ruyter. Dat de familie in de keuze van haar wapen een soort herkomsttraditie heeft vastgelegd, lijkt mij dan ook zeer aannemelijk.
  • De Hanzestad Lübeck was in deze eeuw al een belangrijke handelstad met een bloeiende handel op het Oostzeegebied. Daarbij trok zij veel nieuwe inwoners, vooral afkomstig uit Westfalen. De inwoners van Westfalen waren qua handel altijd sterk gericht op de IJssel en daaraan dankten steden als Zutphen, Deventer en Kampen hun bestaansrecht.

Klik op foto voor groter formaat


In de volgende eeuw zullen we in veel van de genoemde steden Ruyters aantreffen. Dan blijkt ook dat de Ruyterfamilie al heel lang een patricierfamilie is; door welstand en geletterdheid vinden we al vroeg Ruyters in allerlei besturen, zoals gildemeester, stadsbestuur, kerkmeester etc.


Bronnen

  1. Archief Ruitersporen
  2. Internet

Jaap Ruiter