1400 - 1500 : BierbrouwersBierbrouwers


Dit artikel is intussen gedeeltelijk achterhaald en zal opnieuw geschreven moeten worden

In deze 15e eeuw komen we de Ruyternaam veelvuldig tegen in de oude rechterlijke archieven van Zutphen (deze archieven zijn voor een belangrijk deel digitaal te raadplegen). Met zekerheid is Henrick de verst bekende voorouder; hij moet aan het eind van de voorgaande eeuw zijn geboren. Van Henrick weten we ook het beroep: bierbrouwer. Daarmee was hij zeker niet de laatste Ruyter met dit beroep; in de volgende eeuwen komen we dit beroep geregeld tegen bij leden van deze familie.
Bierbrouwers waren belangrijk in de Middeleeuwen en in de stad waren er zo'n veertig aktief. Zij brouwden niet alleen voor de inwoners maar hadden ook het monopolie in de wijde omtrek. Bierbrouwers waren meteen ook hun eigen handelaren en ze waren al heel lang in gildes georganiseerd.

In het latere Blokzijl wordt in een akte uit 1456 Johan die Ruter de Jonghe genoemd. Zonder veel twijfel moeten we deze Johan in de Zutphense Ruyterfamilie zoeken. Vreemdgenoeg komen we dan bij dezelfde Johan uit, die ook in 1462 als stadsvoogd in Sittard genoemd wordt?! Dit is ofwel een bijzonder vreemd toeval, of het betreft simpelweg dezelfde persoon.

In een overzicht van raadsheren in Riga, uit het jaar 1497, komen we deze naam tegen:
Het is toch wel frappant dat zowel in Blokzijl, als Sittard, als Riga sprake is van een Johan Ruyter! Raadselachtig toeval?

In het allerlaatst van de eeuw (1499-1501) wordt ook nog Henrick Ruyter genoemd als gildemeester van het Onze-Lieve-Vrouwegilde in Vollenhove. Ook deze Henrick vinden we zonder veel moeite terug in de Zutphense Ruyters.

In Lübeck woont bierbrouwer Gerhard Reuter in de periode 1446 tot 1460 in de Büttcherstra├če. In ongeveer dezelfde tijd (1437 tot 1454) wordt hij (o.a. als Gerit die Ruter en Geryt Rueter) genoemd als buurman aan de Bodikerstraat in Zutphen. In 1461 verkoopt Gerrit zijn Zutphense brouwerij "met oer toebehoor als met namen den grooten ketel" aan zijn zoon Johan. Ook deze zoon zou volgens sommige bronnen in Lübeck zijn geboren.


Klik op foto voor groter formaat
Aan het eind van deze 15e eeuw vinden we Ruyters/Reuters in Zutphen (1), Vollenhove/Blokzijl (2) en Lübeck (3), allen lid van dezelfde Ruyterfamilie. De hierna volgende 16e eeuw zal een splitsing te zien geven, waarbij elke tak in deze steden zijn eigen weg inslaat.

Bronnen

  • Internet
  • Archief Ruitersporen


Jaap Ruiter