Nieuwe takkenSinds Albert Huisman me in het najaar van 2009 op het spoor zette van de testamenten, voogdijverklaringen e.d. uit het rechterlijk archief, heeft dit materiaal geleid tot nieuwe inzichten betreffende onze familie in de 17e eeuw.
Twee aspecten springen er uit :
  • de familie is overwegend doopsgezind
  • de familie bezit een zekere welstand
Het doopsgezinde karakter maakt dat we vergeefs zoeken in de doopsregisters van de gereformeerde kerk naar namen van pasgeborenen - de dopen zijn er domweg niet.
Maar de welstand van de familie maakte het wel noodzakelijk om regelingen te treffen voor de overdracht van bezit e.d. bij overlijden. In deze aktes staan wel degelijk namen van kinderen.
En al waren de doopsgezinde kinderen dan niet gedoopt; als ze op latere leeftijd wilden gaan trouwen, werd dit altijd in het trouwboek van de gereformeerde kerk opgetekend, ook al trouwden ze voor de schout!

Zo heb ik met hulp van Albert al snel een paar, tot nog toe, onbekende Ruijters aan de stamboom toe kunnen voegen.
Hoewel, Ruijters?
In de aktes komen we ook andere (achter)namen tegen, Backer, Sooties, Houwer, en later Huisman, Meester.
Het blijkt dat een aantal van de nieuwe familieleden zelf weer aan het hoofd staat van een eigen familietak!
En sommige van deze nieuwe takken blijken zeer omvangrijk te zijn en tot in de huidige tijd door te lopen!

Tot nog toe is er sprake van vijf nieuwe takken :
Het genealogisch bewijs is niet altijd zo groot als we wel zouden willen. De reconstructie is dan ook voorlopig, en wordt ongetwijfeld nog verfijnd in de loop van de komende tijd, naarmate we meer ondersteunend materiaal tegenkomen.

Naschrift 14 oktober 2019:
Inmiddels zijn al deze takken (meer of minder uitgewerkt) in de Ruiterstamboom opgenomen.