Overige Ruiter-families


Dit zijn allemaal kleine stamboomfragmenten van (De) Ruiters uit het grensgebied van Friesland en Overijssel waarvan nog onduidelijk is of en waar ze in onze stamboom passen. Iedereen die me hiermee verder kan helpen, nodig ik van harte uit zijn gegevens met mij te delen.
En ook al is het dan misschien geen familie - het feit dat ze eeuwenlang in hetzelfde gebied resideerden, maakt een overzicht in stamboomvorm tóch handig.


In het overzicht heb ik de naam van de stamvader en de plaats waar deze gedoopt is aangegeven.