Overzicht familieverhalen

De laatste toegevoegingen staan bovenaan.


Dit betreft Hanze Ruyters
De man achter dwangarbeider 3257 Piet Jacob de Ruiter (1924 - 2016) uit Groningen was een van de honderdduizenden Nederlanders die voor de Duitse oorlogsindustrie moesten werken.
Henrick Ruthers armehuyse De geschiedenis van het Ruitershofje in drie delen. Dit is deel 1.
Sjoerd Ruiter, de sneuper fan ‘e Tynje Mijn oud-oom Sjoerd Ruiter was de oudste halfbroer van mijn pake, en hield zich graag bezig met geschiedenis.
De Bazuin en Oberon Naamgenoot en verre neef Jaap Ruiter was slager én afslager in de Wetering.
Milicien in Maastricht Twee bijzondere documenten van oud-militair Gerke Jans de Ruiter.
Op naar Burgsteinfurt! Burgsteinfurt was rond 1900 erg in trek bij Nederlandse arbeiders vanwege de werkgelegenheid bij de katoenspinnerij van fa. Rolinck. Ook in onze familie trokken personen vanuit de voormalige veengebieden van Friesland en Overijssel hier naar toe.
Pier Pander De (zeker in Friesland) bekende Nederlandse beeldhouwer Pier Pander heeft Ruiter-roots!
Rumoer in Tjalleberd Dominee S. van Velzen schreef zelf het volgende verhaal over zijn belevenissen in het Friese Tjalleberd in de tijd van de Afscheiding.
Reinder Ruiter, soldaat in Nederlands Oost-Indie Reinder diende rond 1850 als sergeant in het Nederlandse Indische leger.
'Even' naar de markt Dit verhaal kreeg ik opgestuurd door Jan-Bate Bles. Ik heb zijn tekst aangevuld met wat achtergrond informatie.
Siebe en Dirk de Ruiter, II Aanvullende informatie over vader en zoon de Ruiter die in de 2e WO zijn gefusilleerd door de Duitse bezetter.
Opgroeien in het Dal - Albert de Ruiter Het boek 'Opgroeien in het Dal: het dagelijks leven in een echte Steenwijker volksbuurt' bevat een kort verhaal van Albert de Ruiter over zijn Steenwijker jeugdjaren.
Renze de Ruiter wordt nu wel herdacht Naar aanleiding van het vorige verhaal 'De moord op Renze de Ruiter', verscheen in de Steenwijker Courant van 16 april 2020 een artikel, dat ik met toestemming van de krant hier heb overgenomen.
De moord op Renze de Ruiter Sjef Damhuis die in Steenwijkerwold betrokken is bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei schreef een artikel over Renze voor de dorpskrant.
Statius von Düren Statius von Düren werd geroemd als tegelkunstenaar. Dit artikel vond ik in jaarboek 1887 van de 'Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde'
De waternimf van de Trave Wie kon bedenken dat Geert Reuter uit Lübeck in een oude sage zou voorkomen?
Kalender-perikelenVreemde gevolgen van de overgang van de juliaanse naar de gregoriaanse kalender.
Landhuis 'De Ruiter' Een toevallige vondst van een foto met daarop een fraai landhuis leidt tot een speurtocht op internet naar zijn bouwer en bewoner.
Verscheen eerder in 'het RUITERTJE'.
Reiterna Nams in Riga Reiterna Nams is het voormalige woonhuis van Johann Daniël von Reutern in Riga.
Catharina von Reutern Georg von Brevern schreef een boek over zijn overgrootmoeder: Catharina von Reutern
Joost Wiegers de Ruiter - veenbaas in SpangaJoost noemde zich weliswaar landbouwer, maar in het kadaster van 1832 komt hij naar voren als bezitter van grote stukken grond. Alhoewel grond - het meeste is al uitgeveend en bestaat uit water...
Een neef uit Amsterdam Het levensverhaal van Jan Jacob Ruiter van Texel.
Sijbrand Ruiter, brievenbesteller en visserman Sijbrand Ruiter was 'roeiboot-postbesteller' en de laatste visserman van Blokzijl.
Van een ijsschots gered Een prachtig (en uitvoerig..) verslag van de MOEDIGE DAAD VAN VIER VISSCHERS in De Telegraaf van 25 januari 1925
Verscheen eerder in 'het RUITERTJE'.
Van 'U' ... naar 'UI'Over de verschuiving van de 'u'-klank, over Ruter, Ruijter, Ruyter en Ruiter
Verscheen eerder in 'het RUITERTJE'.
De Jonge Wypke In 1898 liet Jan Hendriks Ruiter uit Kuinre in IJlst een beurtschip bouwen en noemde het naar zijn jongste zoon 'De Jonge Wypke'.
Verscheen eerder in 'het RUITERTJE'.
Binnenlandsche Berigten : Edelmoedige Landgenooten Een aansprekende scheepsramp op de Zuiderzee.
Verscheen eerder in 'het RUITERTJE'.
Bakker Jaap Ruiter van Ossenzijl De geschiedenis van bakker Ruiter in Ossenzijl.
Verscheen eerder in 'het RUITERTJE'.
Neeltje van Wouden Het droeve verhaal van Neeltje van Wouden.
Verscheen eerder in 'het RUITERTJE'.
Dwangarbeider 3257 en zijn dagboek In het Dagblad van het Noorden stond een mooi artikel gewijd aan het verschijnen van onderstaand boek van Piet de Ruiter.
Uitreiking eerste exemplaar boek Piet de Ruiter Op 8 april 2016 is het eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten.
Matroos Claes Alberts Ruijter uit Blokzijl Bij het nogmaals doorzoeken van het archief van de VOC-opvarenden kwam ik tot mijn verrassing nóg een Ruiter uit Blokzijl tegen, in de persoon van 'Claas Alberssen de Ruijter uit Blocksiel'. Dit is zijn verhaal.
De Laatste Stuiver te NijetrijneIn 1865 liet Joost Dirks de Ruiter bij de sluis in de Scheene een huis bouwen, meteen een ideale plek voor een café...
Wolter Hendriks Ruiter - veenbaas in Echten Wolter was veenbaas in de Echtenerpolder en ik heb zonder veel moeite al zijn bezit in 1832 terug kunnen vinden.
Dirk Wiegers Ruiter - veenbaas in Nijetrijne Dirk was veenbaas in Nijetrijne en ook zijn bezit uit 1832 laat zich vrij gemakkelijk terugvinden.
Van orgelmaker Mense Ruiter Op de website van Mense Ruiter Orgelmakers B.V. staat een mooie levensbeschrijving van orgelmaker Mense Ruiter.
Van veenarbeider tot voorzanger Van Ali Douma kreeg ik aanvullende informatie betreffende Wieger Reins Ruiter.
Echtpaar Douma-Ruiter 60 jaar getrouwd De website Weblog Zwolle heeft hier een artikel aan gewijd, waar ik vrijelijk over mag beschikken.
Opoe de Vries 92 jaar Jantje de Ruiter was in 1950 de oudste inwoner van Steenwijkerwold. De krant zocht haar op.
Een verloren zoon : Friedrich Heinrich August KansiMijn vader moest in de oorlog dwangarbeid verrichten in Duitsland. Daar ontmoette hij de familie Kansi, waarvan de zonen in het Duitse leger dienden. Enkele jaren geleden schreef ik hierover een verhaal: Een verloren zoon; een hele vreemde geschiedenis. En nu, met net ontdekte nieuwe gegevens, krijgt de titel nog weer een andere betekenis.
Wieger Ruiter - dwangarbeider voor de Duitsers Het was lang onduidelijk wat er met Wieger gebeurd is, maar onlangs is veel informatie boven water gekomen. Veel dank is daarbij verschuldigd aan de heer Vogelzang uit Balk, die zo vriendelijk was om mij zijn gegevens te sturen.
Sjoerd Ruiter: een tweede Cruijff. In de gouden tijd van Ajax waren vriend en vijand het erover eens: Sjoerd Ruiter was van uitzonderlijke klasse - net zo rank, net zo wendbaar, net zo virtuoos als Cruijff. Maar Sjoerd Ruiter stopte. In 1972. Zomaar. Een intrigerende geschiedenis, vooral omdat Sjoerd tot onze familie behoort.
De Giethoornse ZijlDe Giethoornse Zijl was oorspronkelijk één van de drie zijlen in en rond Blokzijl. Voor de familie (De) Ruiter is deze zijl van belang omdat hier in 1618 een woonhuis heeft gestaan, dat tot dusverre de oudst bekende woonplek van onze familie is.
'Geertien' in MuggenbeetHotel-cafe-restaurant 'Geertien' in Muggenbeet is al meer dan 130 jaar wijd en zijd bekend. Vroeger vooral bij turfmakers en rietsnijders, tegenwoordig bij dagjesmensen en watersporters.
Een korte historie, die niet voor niets onder de Ruiter-verhalen thuis hoort.
Bastiaan Ruijter - busschieter bij de VOC Een verbazingwekkende vondst in de VOC-archieven : in 1721 was Bastiaan Ruijter in dienst bij de VOC. Zijn eerste reis werd meteen zijn laatste...
Verdwaald in de mist op de Zuiderzee Jaap Ruiter, de rietteler uit IJsselham, stuurde me een kopie op van een krantenartikel van bijna 50 jaar geleden. Onder het kopje 'Oude Herinneringen' vertellen Koop Ruiter, zijn zoon en kleinzoon van hun belevenissen in Ossenzijl en wijde omtrek.
Rietsnijden in de WeerribbenIn de Gezinsgids van 19 november 2009 stond een mooi artikel over de neven Jaap, Henk, Koen en Mark Ruiter, allen rietsnijders in de Weerribben.
Jaap Ruiter gaat het gemaal in Wetering verlaten In 1963 bereikte mijn naamgenoot Jaap Ruiter de pensioensgerechtigde leeftijd. Bertie de Jonge uit Blokzijl was zo vriendelijk mij een kopie op te sturen van twee artikelen uit de lokale pers.
Herdenking aanslag op Huize Lidwina In Zenderen is herdacht dat precies 70 jaar geleden Huize Lidwina in Zenderen werd overvallen door de Duitse bezetter. Daarbij kwamen drie verzetsmensen om, waaronder Dirk Cornelis Ruiter.
Ontroerende herdenking Huize Lidwina Op de website 'BorneBoeit.nl' werd ook aandacht besteed aan de overval op Huize Lidwina in Zenderen. Ik heb het artikel vrijwel integraal overgenomen.
Uitverkoop wegens opheffing In het begin van de 70-er jaren stopte Hendrik de Ruiter met zijn kruidenierswinkel in Nijetrijne. Voor het kleine dorp was dat een regelrechte ramp.
Onze stamvaderEen korte introductie voor iedereen die snel onze familie wil kennen: onze stamvader, de herkomst van familie, de betekenis van onze achternaam etc. etc.
Dirk de Ruiter uit Zuidlaren Dirk de Ruiter was een bekende winkelier in Zuidlaren, en één van de oprichters van de Prins Bernardhoeve aldaar.Zijn dochter zette haar herinneringen op papier.
Renze de Ruiter Renze de Ruiter is in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd door de Duitse bezetter. Zijn kleindochter vertelt het verhaal.
Het blijft in de familieBij een zo uitgebreide familie wekt het geen verbazing dat er huwelijken voorkomen, waarbij beide partners tot onze stamboom behoren. Hier een overzicht van deze huwelijken.
Alleen kwaliteit heeft bestaansrecht Het navolgende artikel stamt uit het augustus/september-nummer van Muziek & Liturgie,
waarvan Ali Douma  mij een kopie opstuurde.
Nellien de Ruiter - personalia Nellien, de dochter van Jochem, was eveneens lid van de Tweede Kamer. Op de site http://www.parlement.com vond ik haar personalia.
Jochem de Ruiter - personalia Jochem was ondermeer lid van de Tweede Kamer. Op de site http://www.parlement.com vond ik zijn personalia.
Meer dan een eeuw De Ruiters Lute Brouwer maakte me attent op het volgende verhaal, dat ik van hem over mocht nemen.
In Memoriam : Hendrik J. Ruiter Dit "In Memoriam" verscheen ter gelegenheid van het overlijden van mijn grootvader Hendrik Ruiter in het "Kerknieuws" van de gereformeerde kerk van Tijnje, op 14 oktober 1973.
Hein de Ruiter - een markante Krimmenaar Hein de Ruiter was een markante persoonlijkheid in het dorp De Krim. Een jaar voor zijn dood verscheen er een krantenartikel over hem. Dat heb ik hier grotendeels gereproduceerd.
Emma Ruiter Emma Ruiter's ouders waren in 1906 naar de VS geëmigreerd. Emma werd daar in 1908 geboren en ze overleed in 2004. Naar aanleiding daarvan verscheen dit krantenartikel in de plaatselijke pers. Bob Haan stuurde het me op.
In het verzet Dirk Cornelis Ruiter heeft zijn verzet tegen de Duitsers in de 2e W.O. met de dood moeten bekopen.
Het gouden oorijzerOmstreeks 1840 verkocht Feikje Tuinsma haar gouden oorijzer om de afgescheiden gemeente van Tjalleberd financieel te steunen. Ze verving het door een koperen exemplaar en door goed te poetsen heeft niemand het ooit gemerkt...
Dit koperen oorijzer is in de familie bewaard gebleven.
De afscheiding van 1834 Mijn voorvader Rein Wiegers Ruiter was direkt betrokken bij de afscheiding van wat later de Gereformeerde Kerk zou gaan heten, in Tjalleberd.
De brief van 1912 In 1912 schreef Hinke Meijer-Kramer een brief aan haar dochter Trijntje Meijer, die op dat moment in Chicago verbleef en eigenlijk van plan was om in Amerika te blijven, met de boodschap : kom alsjeblieft terug!
De gouden munten Bij het uitgraven van een oude sloot vond mijn grootvader Jacob de Roo een aantal gouden munten.
Een bezoek aan het bedrijf Mense Ruiter Mense Ruiter had een orgelmakerij in Zuidwolde - vlak bij mijn toenmalige woonadres. Bij een "open dag" heb ik het bedrijf bezocht.
De orgelbouwer van het Noorden Mense Ruiter was orgelmaker van beroep. Dit artikel verscheen na zijn overlijden.
Emigreren naar Amerika - I Roelof Pieters Ruiter en zijn vrouw Lammegien met hun drie jonge kinderen emigreerden in 1906 naar Noord-Amerika. Enkele weken na hun aankomst in Grand Rapids schreef Roelof deze brief naar familie in Nederland.
In het verzet : Siebe en Durk de Ruiter Eind 1944 vonden ten westen van Heerenveen een aantal droppings plaats waarbijSiebe Ruiter en zijn zoon Durk waren betrokken. Het zou ze hun leven kosten.
Early days of my life - I Bob Haan sent me this little autobiography written by Niesje Ruiter, elder sister of Emma Ruiter (see above). Niesje has her own memories of the voyage from Holland to the U.S.A.
Johannes H. Ruiter - in memoriam Bij gelegenheid van het overlijden van Johannes Hendriks Ruiter verscheen een in-memoriam in het Twentsch Dagblad Tubantia.
Johannes H. Ruiter - pionier en winkelier Johannes Hendriks Ruiter verrichtte pioniersarbeid in Glanerbrug en had daar een hele grote winkel - tot de beurscrach van 1929.
Ellis Islandinternet vond ik nog een interessant stukje over Ellis Island wat mooi aansluit bij de brief van Roelof Pieters Ruiter. Het is in het Engels.
De Yad Vashem-onderscheidingJohannes en Elisabeth Ruiter hebben gedurende de oorlog aan veel onderduikers een veilig toevluchtsoord geboden. In 1996 kregen zij daarvoor postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend.
Kinderloos - maar toch prima ouders... Wietze Visscher stuurde me onlangs het volgende verhaal. Zijn grootvader Bonne Schuurman blijkt te zijn opgevoed door het in onze stamboom als kinderloos aangeduide echtpaar Hendrik Reinders de Ruiter en Grietje Bockes Schuurman.
Vaak op moeilijke post Hilly Martens stuurde me een krantenartikel op dat verscheen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Hendrik Ruiter in 1960.
Jeugdherinneringen van Jan Ruiter Dit verhaal kreeg ik opgestuurd door de beide broers Piet en Wigle Ruiter. Het zijn de door hun vader Jan Ruiter in de 80-er jaren uitgewerkte notities met jeugdherinneringen.
Spiritual care provider Nick Ruiter finds wisdom in his clients' wordsWorking out of the Dorothy Ley Hospice on the ground of the Trillium Health Centre in Toronto, Ruiter's job as a coordinator is to address the emotional and spiritual needs of his clients and, offer counseling and coordinate spiritual care services through the client's own faith community or serve as primary spiritual care provider.
Beatrix speelde bas op mijn schoot Ter gelegenheid van het 65-jarig huwelijksfeest van Johannes de Ruiter en Jacoba Faken stond het volgende stukje in de krant. Het werd me opgestuurd door Ans Buijs-de Ruiter
Afscheid van Ab Ruiter [1] Op 5 februari 2006 overleed Ab Ruiter en tijdens de crematieplechtigheid hielden ondermeer zijn dochter Tine G. Ruiter en Wim Verhoeff, hoofd van de Iemenhof, twee toespraken. Ze werden mij opgestuurd door Tine G. Ruiter.
De veenbazenHoewel het overgrote deel van onze familie (veen)arbeider is geweest, treffen we in onze gelederen ook een aantal veenbazen aan. Vier daarvan zijn van bijzonder belang; het zijn de broers Dirk en Joost Wiegers de Ruiter (tak 2), Rein Wiegers Ruiter (tak 3) en Wolter Hendriks Ruiter (tak 4).
Opperwachtmeester P. Broeksma Deze tekst vond ik heel toevallig in het "Kleine Krantsje" van 7 oktober 1964. Het Kleine Krantsje was een veelgelezen tweewekelijks Leeuwarder blad. Piet Broeksma was getrouwd met een zuster van mijn grootvader, Dirkje Ruiter.
Turfmaken was echt een vak - Sjoerd Ruiter Een boekwerkje dat door het Damshûs in 1972 werd uitgebracht, kwam - aangevuld met een aantal bladzijden met aantekeningen en opmerkingen van Sjoerd Ruiter (halfbroer van mijn grootvader) - in mijn bezit. Deze aantekeningen zijn het lezen meer dan waard. Je merkt aan alles : hier is iemand aan het woord die weet waarover hij het heeft.
Geert Ruiter, kampioenschap D1 Mijn zoon Geert werd met zijn voetbalteam kampioen seizoen 2005 - 2006. Een kort verslag van de kampioenswedstrijd en de feestelijkheden na afloop.
Op bezoek bij Rein Wiegers Ruiter Een persoonlijk verslag van mijn zoektocht in Tjalleberd naar de huizen van Rein Wiegers Ruiter
In dienst van de keizer Wieger Jans de Ruiter groeide op in een typisch Overijsselse turfmakersfamilie maar was niet voorbestemd voor een toekomst in de turf. In 1813 werd hij opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen in het leger van keizer Napoleon en marcheerde af naar Frankrijk. Kort na zijn 20e verjaardag is hij als vermist opgegeven en keerde nimmer terug naar het verre Friesland.
De Kluwer uitgeverij Margje Everts KLUWER, de echtgenote van Wolter Hendriks RUITER, was een zuster van de grondlegger van het Kluwer-concern.
De brief [1] Mijn grootmoeder Trijntje Meijer is als jonge vrouw een jaar in Chicago bij haar oom geweest. Het avontuur kende een dramatische afloop. In het kader van een cursus "creatief schrijven" heb ik op basis hiervan een kort verhaal geschreven.
Een duik in de familiegeschiedenisVan mevrouw A. Vermet - de Ruiter kreeg ik een aantal geschreven bladzijden opgestuurd met jeugdherinneringen van Mien Nijhoff - de Ruiter, zuster van Jochem de Ruiter
Rouwadvertenties familie Wicher Ruiter uit DwarsgrachtBertie de Jonge uit Muggenbeet stuurde me een aantal advertenties op met daarbij wat aanvullende informatie - genoeg voor een interessante pagina.
Rein Ruiter, kampioenschap met GVAV B1 Ging vorig jaar mijn zoon Geert er met de prijs van door, dit jaar was Rein met zijn team bijna niet te verslaan. Ze werden verdiend kampioen!
Een verloren zoon Herinneringen aan mijn vader. Hij werd in 1942 als dwangarbeider naar Duitsland gestuurd, dook onder en ging na de oorlog terug om zijn baas van de munitiefabriek op te zoeken.
Wolter Jacobs Ruiter - oud-strijder 1830-1831 Uit de overlijdensadvertentie blijkt dat Wolter meegedaan heeft aan de Tiendaagse Veldtocht tegen België.
Sjiewiep Een onverwachte vondst op internet roept een aantal herinneringen aan mijn vader op...
Albert Joosten de Ruiter en de Grote Veenpolder Op een mooie website over Oldelamer vond ik een foto van het bestuur van de Grote Veenpolder. Genoeg aanleiding voor een klein verhaaltje.
.. en de ons zeer bekende Jacobus Ydes ..In het boek "De Oerpolder"van Hylke Speerstra komt een passage voor, waarin Geesje Wiegers Ruiter en Jacobus Ydes Engelsma ruim aan bod komen. Het is een prachtig verhaal waarin Geesje en Jacobus elkaar op het ijs ontmoeten en voor elkaar bestemd lijken.
Jaap Ruiter - rietteler in de Weerribben, I Mijn naamgenoot Jaap Ruiter is rietteler in IJsselham. Jaap werkt nog altijd in de Weerribben, waar zoveel van onze voorvaderen hun brood hebben verdiend.
Toen ik hem vroeg of ik eens een dag kon komen kijken op zijn bedrijf stemde hij enthousiast toe.
Femme en de poepstoel Lute Bouwer, de schrijver van een hele serie boekjes over de Kop van Overijssel, maakte me attent op het volgende verhaal. Ik kreeg toestemming van hem om het over te nemen. Het is bepaald geen fraai verhaal maar ik vind dat het toch op mijn website hoort.
Friezen in Amsterdam Frank Baardman schreef ter gelegenheid van de familiedag van de nakomelingen van Klaas Ruiter en Sjoukje Zwaal / Sjoukje Bangma een boekje met anekdotes en ook een stamboomfragment. Met toestemming van de familie mocht ik een paar leuke verhalen overnemen.
Het gezin Bartele Ruiter / Martentje de Jong Frank Baardman schreef ter gelegenheid van de familiedag van de nakomelingen van Klaas Ruiter en Sjoukje Zwaal / Sjoukje Bangma een boekje met anekdotes en ook een stamboomfragment. Met toestemming van de familie mocht ik een paar leuke verhalen overnemen.
De broers Harm en Wolter Ruiter Van Hans Gloerich kreeg ik materiaal betreffende de verveningen van de broers Harm en Wolter Ruiter in de Olde Maten, een gebied ten oosten van Zwartsluis.
Ruiters in de oorlogOorlogen zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Op deze pagina heb ik mijn verhalen verzameld die te maken hebben met het wel en wee van onze familie in oorlogstijd.
Het oudejaarsschrift Ali Douma kreeg eind 1989 bij een bezoek aan Mense Ruiter, de orgelbouwer, een kopie van het oudejaarsschrift van diens grootvader Hendrik Johannes Ruiter. In dit schrift schreef Hendrik over zijn voorgeslacht, en mochten zijn kinderen elke oudejaarsavond een stukje schrijven.
Turfmaken is zwaar werk de Leeuwarder Courant van 15 augustus 1984 vond ik dit artikel, waarin Henk Ruiter wil ondervinden wat de turfmakerij zoal inhoudt.
Paul Ruiter, een gedreven muziekpedagoog Paul Ruiter, de neef van de orgelbouwer Mense Ruiter, was net als deze toebedeeld met een grote mate van muzikaliteit.
Joost de Ruiter eerste opzichter Veenpolder Joost de Ruiter was de eerste opzichter van de Veenpolder bij Munnekeburen.