(De) Ruiter/Ruijter/Ruyter


Onze familie is van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl en onze stamvader is met zekerheid Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren, zijn meer dan 2700 afstammelingen bekend.
Maar in dezelfde omgeving en soms nog vroeger in de tijd kennen we naast Jan Sijmons nog méér Ruijters, waarmee een verdere reconstructie van de stamboom mogelijk is. Op dit moment staat Peter Ruter die rond 1500 geboren is aan het hoofd van onze familie. Diens herkomst ligt mogelijkerwijs in de Zutphense Ruyterfamilie; dit wordt sinds enige jaren onderzocht.
Vanwege de omvang is de stamboom ten behoeve van de overzichtelijkheid in een aantal takken onderverdeeld én zijn er behalve de stamboom in tekstvorm, ook beknopte- en schematische overzichten gemaakt.

Stamboom in tekstvorm. Stamboom in beknopte vorm. Stamboom in schematische vorm.