Contactinformatie

 

Stichting Ruitersporen
Dorpsweg 53
9798 PD Garmerwolde

t : 050 - 5423919 (na 19:00)
w : www.ruitersporen.nl
e : info@ruitersporen.nl

Akte van oprichting bij Lambeck Harms Notarissen op 31 januari 2011
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 3 februari 2011 onder nummer 51964813
Zie ook de oprichting.