De Stichting Ruitersporen zet zich in voor het behoud van het familie-erfgoed van de familie (De) Ruiter / Ruijter / Ruyter, van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl.
Veel van het verzamelde materiaal vindt u op deze website, waaronder een omvangrijke stamboom met zo'n 2700 afstammelingen van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren.
Maar onze stamboom gaat nog verder terug. Onlangs is bekend geworden dat er in 1562 al een Johan Ruter in Muggenbeet woonachtig was. En we vinden nog meer personen met de achternaam Ruter / Ruyter / Ruther / Rueter in deze omgeving! Daardoor is het zelfs mogelijk om een zeer hypothetische reconstructie te maken van Jans voorgeslacht die tot circa 1400 teruggaat!
Het familiewapen van (De) RuiterFamiliewapen van de familie (De) Ruiter
Lees het verhaal van deze foto
  Lees het verhaal achter deze foto!
Het merendeel van de familie heeft altijd gewoond in de provincies Overijssel en Friesland en dan met name in de voormalige verveningsgebieden - globaal het gebied tussen Blokzijl en Drachten.
Het waren dan ook voornamelijk veenarbeiders en turfmakers die vaak onder erbarmelijk omstandigheden de kost moesten verdienen, al zijn er natuurlijk ook periodes van betrekkelijke welvaart geweest.
Hun verhalen en geschiedenis vormen een belangrijk onderdeel van deze website die ik graag wil opdragen aan:
"de zwoegers in het veen".Stop de 'carousel' door de muis erop te plaatsen

Deze (DE) RUITERs zijn vandaag jarig :
26-04-1739  Jan Alberts , overleden voor 1748
26-04-1739  Wieger Alberts , overleden voor 1753
26-04-1824  Jan Cornelis, geboren te Echten, overleden 13-11-1831 te Ossenzijl
26-04-1847  Hendrik Jans, geboren te Leeuwarden, overleden 08-04-1922 te Leeuwarden
26-04-1956  Berend Christiaan (Ben), geboren te Utrecht
26-04-1962  Geert, geboren te Sleeuwijk
26-04-1969  Ingrid Geertruida Theodora, geboren te Oldenzaal

LAATSTE NIEUWS FACEBOOK AMERICAN RUITERS