Privacy


Op grond van privacy overwegingen zijn op het algemeen toegankelijke deel van mijn website van recente data alleen de jaartallen vermeld.
Voor geboortedata houd ik daarvoor een termijn van 100 jaar aan, voor huwelijksdata 75 jaar en voor overlijdensdata 50 jaar.

Op dit moment (2015) betekent dat dat bij geboortedata ná 1915, huwelijksdata ná 1940 en overlijdensdata ná 1965 alleen de jaartallen vermeld staan.

Om te voorkomen dat hulpvaardige mensen mij alsnog de volledige datum toesturen, heb ik deze jaartallen op mijn website aangegeven tussen accolades.
Van een jaartal tussen accolades, zoals in geboren in {1981} weet ik dus de volledige datum.

Leden van de Stichting Ruitersporen hebben wel toegang tot de volledige data.
Regelmatig krijg ik materiaal opgestuurd. Voordat ik dit op mijn website plaats vraag ik hiervoor altijd toestemming. Het is niet altijd mogelijk en meestal ook ondoenlijk om iedereen die in de gegevens genoemd wordt, werkelijk om toestemming te vragen.
Daarom, als u meent dat deze website ongevraagd privégegevens toont, dan spijt me dat oprecht. U kunt altijd contact met me opnemen om een oplossing te vinden.