Lübeckische GeschlechterOnder de noemer van "Lübeckse Geslachten" vinden we - behalve het werk van Jacob von Melle - nóg vier andere stambomen van dezelfde familie Ruyter/Reuter. Je zou verwachten dat de opstellers van deze genealogieën elkaars werk grotendeels overschreven, maar gelukkig voor ons vinden we in de ene stamboom gegevens, die in de andere ontbreken. De stambomen vullen elkaar wat dat betreft mooi aan. Minder fijn is dat de data niet altijd overeenstemmen...
Die overige vier stambomen zijn later opgesteld dan die van Von Melle; dat is aan het schrift wel te zien. Daarmee zijn die latere stambomen niet per definitie beter leesbaar; de laatste - ik vermoed uit eind 19e eeuw/begin 20e eeuw - is zelfs nauwelijks te ontcijferen... Het vreemde van dit deel is, dat het een stamboomfragment betreft dat rond 1800 begint. Ik kan daarmee ook geen verbinding leggen met de Hanze Ruyters; daar ontbreekt een te groot stuk. De voornamen komen wel erg bekend voor; dat is iets voor toekomstig onderzoek.

De vijf stambomen heb ik in de afgelopen periode verwerkt in mijn gegevens (en zo'n 70 'nieuwe' Ruyters/Reuters toegevoegd), en de bijgewerkte stamboom Ruyter/Reuter op de website gezet.
Nog vermeldenswaard is het feit dat in de Lübeckse stambomen veel gegevens staan over de generaties Ruyter in Zutphen in de 16e eeuw. Dat is natuurlijk een prachtige aanwinst en levert vele nieuwe inzichten op. De komende tijd zal ik in een aantal artikelen uit de doeken doen wat dit alles betekent voor ons begrip van deze familie, en voor de nog altijd niet bewezen stelling dat onze Ruiterfamilie van deze Hanze Ruyters afstamt.
De titels van deze artikelen zullen hieronder genoteerd worden.


Bronnen

Genealogisches Register, via Ancestry.com:
Hs 817/1
Hs 817/2
Hs 856d
Hs 864c
Hs 1029bJaap Ruiter