Jacob von MelleJacob von Melle (1659-1743), vanaf 1706 hoofdpastoor van de St.Marienkirche in Lübeck, was niet alleen theoloog maar hield zich ook kritisch bezig met de geschiedenis van deze stad. Hij wordt alom beschouwd als "de vader van de Lübeckse geschiedenis". Als een belangrijke erfenis van zijn werk geldt een omvangrijk genealogisch register  van Lübeckse families, dat tegenwoordig in het AHL (Archiv der Hansestadt Lübeck) beschikbaar is voor familieonderzoek. Als bronnen voor Melle's register dienden vooral een manuskript van Hieronymus von Dorne ("Spolium Libitinae exeptum seu familiarum Lubecensium clarionem Syntagma") en stadsboeken vanaf 1284. Von Melle heeft zijn arbeid in 1738 afgesloten en zijn werk aan de toenmalige stadsbibliotheek overgedragen.

Het stadsbestuur onderkende het belang van de stamreeksen als middel voor het bepalen van erfelijke aanspraken op bezittingen en richtte in de tweede helft van de 18e eeuw het "Genealogische Institut" in. Daarmee is het werk van Von Melle in volgende eeuwen goed bewaard gebleven.

We weten niet in welk jaar Von Melle de stamboom van de familie Ruyter/Reuter heeft opgesteld. Ik houd het maar op circa 1720. Behalve de genoemde bronnen moet Von Melle ook de beschikking hebben gehad op 'inside information', gegevens vanuit de familie zelf, zoals bijv. familiebijbels. De betrouwbaarheid van Von Melle staat buiten kijf, maar vreemd genoeg bevat zijn stamboom ook bewijsbaar onjuiste informatie. Verder ontbreken er soms gegevens die naar mijn idee wel bekend moeten zijn geweest. Dit gezegd hebbende moeten we Von Melle enorm dankbaar zijn voor zijn inspanningen. Het verwerken van alle aanvullingen zal nog geruime tijd vergen, ook omdat er hier en daar wat grotere wijzigingen in de stamboom nodig zijn.

Het AHL heeft het digitaliseren van zijn archief uitbesteed aan "ancestry.com". Dit is een commerciële partij die het gedigitaliseerde materiaal op een betaalwebsite exploiteert.
Von Melle heeft de Ruyterstamboom in drie delen gepresenteerd:

  • Reuter A : Het voor- en nageslacht van Gerrit Ruyter/Gerhard Reuter in Zutphen en Lübeck, ↗ akte
  • Reuter B : Het nageslacht van Gerhard Reuter uit Lübeck, ↗ akte
  • Reuter C : Het nageslacht van Henrick Ruyter uit Zutphen, ↗ akte

De scans van de Ruytergenealogie zijn niet zo duidelijk als je zou wensen. De resolutie zou wat hoger kunnen, en het kleine handschrift in de 18e eeuwse schrijfstijl leest niet zo makkelijk.


Bronnen

AHL - Archiv der Hansestadt Lübeck
Jaap Ruiter