StroomversnellingUit de eerder besproken stamboom van Jacob von Melle blijkt zonneklaar dat de verbinding tussen de Zutphense Ruyterfamilie en onze Ruiters niet door de persoon Johan Gerrits Ruyter (die getrouwd was met Elsken Schencken) gevormd kan worden. Johan Ruter die in 1562/1563 overlijdt in Muggenbeet kan onmogelijk dezelfde persoon zijn, want dankzij genoemde stamboom weten we nu dat Johan Gerrits Ruyter op 9 augustus 1553 is overleden. We waren uitgegaan van informatie waarin gesteld was dat hij kort voor 1565 was overleden, maar ‘kort’ blijkt in dit geval toch 12 jaar te zijn…

Is hiermee deze connectie van de baan? Niet helemaal.

Van Elsken kennen we nog een testament uit 1565 waarin ze haar erfenis regelt:

Klik op foto voor groter formaat

Elsken wed[uwe] z[aliger] Johan Ruthers heeft n testament gemaeckt dat Henrick Ruether onse L. medereatsvr[iend] end Ailheit Ruethers sijn suster, na harer Elskens aflijvicheit [=overlijden, JR] hebben sullen, alle rede guederen, 't zij huisreat raekheit [=gereedschap, JR]  linnen gewaet, ingedoemte des hueses [=huisraad, JR] , voor ‘t gelt golt Silver gemunt end ongemunt, als sij in haer aflijvicheit nalaetende wordt.


Voor ons speciaal van belang: Elske vermaakt haar spulletjes, huisraad, kleding, goud en zilver aan Henrick Ruether en Ailheit Rueters; van haar (aangetrouwde) broers en zusters inderdaad nog de enigen die in leven zijn. In deze erfenis worden geen kinderen genoemd; blijkbaar zijn er uit dit huwelijk dus geen kinderen geboren.

Zoals bekend vermoed ik dat we de connectie tussen de twee families via een bastaardzoon moeten zoeken. Het kan zelfs ook een dochter zijn, waarvan de kinderen later de naam van hun moeder overnemen.
En zo zou Johan best een bastaardzoon kunnen hebben gehad - zoals we dat ook bij zijn broer Henrick hebben aangetroffen - die, eveneens Johan geheten, rond 1530 moet zijn geboren. En als hij dan de gezochte Johan Ruter uit Muggenbeet is, is hij weliswaar jong gestorven, maar oud genoeg om te trouwen en enkele kinderen op de wereld te zetten. Zoals bekend zoeken we in ieder geval drie zonen van deze Johan:
Het schema wringt dan weliswaar bij Frans, waarvan we denken dat hij rond 1540 is geboren. Met wat schuiven is het allemaal niet onmogelijk, maar toch minder waarschijnlijk geworden.

Gelukkig voor ons dient zich intussen een veel betere kandidaat aan; waarvan ik denk dat dit wel eens de gezochte ‘link’ kan zijn tussen onze beide families.  Wordt over enkele dagen vervolgd in "Doorbraak?".


Bronnen

  • Regionaal Archief Zutphen, Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691), nummer toegang 0141, inventarisnummer 21
  • Archief Ruitersporen


Jaap Ruiter