Morgengave Gerrit Jans Ruyter
De morgengave was de 15e- en 16-eeuwse benaming voor een huwelijksgift van de man aan zijn vrouw. De man schonk deze gift aan zijn echtgenote op de eerste dag ná de huwelijksvoltrekking, op de morgen ná de eerste huwelijksnacht. Het doel van de morgengave was de bescherming van de vermogenspositie van de echtgenote in geval van vooroverlijden van haar man.
Zie voor een uitgebreide uitleg: Erfgoed Centrum Zutphen, morgengave
Aan de transcriptie wordt nog gewerkt..

Opten maendach na ?? Sancti
?? vor ?? vander Walle end Gert
van Bronckhorst gaff Gert Ruet[er] Janss
Lammeken te Doine sijn huijsfr[ouw] tot morgen
gave II c ah[arnhemse?] [gulden?] aen brude guet.


De precieze datum doet er eigenlijk niet heel veel toe; het is in het jaar 1497 dat het huwelijk tussen Gerrit Jans Ruyter en Lamme ten Doene plaatsvindt.
Maar van hun zoon Gerhard - die in 1520 naar Lübeck zou vertrekken en aan het hoofd zou komen te staan van de "Baltische Reuters" - weten we dat hij in maart 1494 geboren was. Hij kan derhalve niet een kind zijn uit dit huwelijk; hij moet een andere moeder hebben gehad,  en misschien moeten we hem wel als bastaardzoon van Gerrit in de stamboom opnemen.
Als hij eerstgeborene was geweest uit dit huwelijk had hij hoogstwaarschijnlijk Johan geheten (naar zijn vaders vader). Dat hij Gerrit heet is nu te verklaren.

Als hij bastaardzoon was heeft dit misschien meegespeeld in het besluit om naar het buitenland te vertrekken.


Bronnen

  • Morgengavenboek, archiefnummer 10, inventarisnummer 621, blad 23v. Erfgoed Centrum Zutphen
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter