Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?
Het staat nu wel vast dat 'onze' Jan in ieder geval twee broers had :


Maar de kans is groot dat er zelfs meer dan twee broers waren. In het doopboek van Blokzijl (dat vanaf 1644 is bijgehouden) vinden we op 18 oktober 1646 :

Symon Janß & Ydtjen Doues een dochter Sybrigh
Coop Janß & Maritjen zyn wijff een soone Jan
Claes Janß & Beerte syn wyff een dochter Heijltjen


Gezien de huwelijksdatum van Symon en Ydtjen moet Sybrigh zeer onlangs zijn geboren. We mogen zelfs concluderen dat Sybrigh de naam van Ydtjen's moeder is geweest.
Al met al lijkt het erop dat Coop en Claes bij deze gelegenheid besloten hebben hun laatstgeboren kind ook op dezelfde dag te laten dopen. Als broers hebben ze er een soort familieaangelegenheid van gemaakt...

Een andere aanwijzing dat Claes Jans een broer van Marten Jans was vinden we in een voogdijakte uit 1665. We lezen:
Het Edele Gerichte heeft tot momberen gestelt Hendrik Martens en Claes Jansen, over de kinderen van zaliger Marten Jansen bij  zaliger Hille Martens in Echte getoeghen [...]
We nemen aan dat Hendrik Martens de broer is van Hille Martens, en Claes Jansen is dus de broer van Marten Jansen.

Eén van de nagelaten kinderen van Marten Jansen is klaarblijkelijk Albert Martens. Hij trouwt in 1669 en waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd treden als getuige op dezelfde Claes Jansen en Hendrik Martens.

Conclusie

Uit al deze gegevens blijkt onze stamvader Jan Jans Ruijter maar liefst vier broers te hebben gehad - Sijmon, Marten, Coop en Claes -  en hebben we geleerd dat zijn vader Jan Sijmons heet.
Tot dusverre gingen we ervan uit dat onze stamvader behoorde tot het gezin van Jan Fransen Ruijter, maar dat blijkt nu niet het geval. 
En daarmee luidt de grote vraag hoe onze Ruijter-tak dan wél aansluit op de grote Ruijter-stamboom!
Deze vraag zal worden beantwoord in "de nieuwe reconstructie".

Tenslotte

Opnieuw veel dank aan Albert Huisman voor zijn speurwerk!


Jaap Ruiter