Tweemaal Geertje Jacobs
Van Jan Cornelis Ruiter, de zoon van Cornelis Wijchers Ruiter die aan het hoofd staat van tak 4 van onze familie, vinden we twee huwelijken in het trouwboek van Blokzijl:
Gehuwd (1)
23-11-1738 te Blokzijl met Geertje JACOBS
Gehuwd (2)
25-04-1751 te Blokzijl met Geertje JACOBS


Dit lijkt in eerste instantie een verschrijving te zijn, is Jan werkelijk tweemaal getrouwd met Geertje Jacobs? Bij het tweede huwelijk staat weliswaar : 'weduwnaar van wijlen Geertje Jacobs', maar mogelijk is de naam van de tweede vrouw dan verkeerd genoteerd?
Ik heb lang een onzeker gevoel gehad over deze namen.

Gelukkig hebben we inmiddels de beschikking over een tweede bron, een voogdijverklaring opgemaakt op 14 april 1751 - elf dagen voor het tweede huwelijk - waarvan het begin luidt:
Compareerd in desen WelEdelen Scholten gerigte Jan Cornelis wonende te Muggenbeeth welke zullende overgaan in een tweden huwelijk met Geertjen Jacobs mede tot Muggenbeeth wonende en vermits hij Comparant bij deszelfs overleden huisvrouw mede Geertjen Jacobs genaamt in egte heeft verwekt drie kinderen met namen Jacob, Hendrik en Cornelis Jans, zoo heeft het Edele gerigte daarover tot momboiren gesteld, en dezelve geapprobeert Jacob Hendriks Braa, tot Giethoorn, en Albert Jacobs Cremer tot Muggenbeeth, welke in den gerigte present zijnde dezelve momboirschap hebben aangenomen.

Wie waren de voogden die hier aangesteld werden? Jacob Hendriks Bra was de vader van de overleden eerste vrouw en dus grootvader van de drie weeskinderen. Albert Jacobs Cremer lijkt mij een broer van de eerste Geertje. Dit wijst erop dat van Jan’s kant geen direkt familielid beschikbaar was als voogd. Zijn broer Volken is blijkbaar al overleden.
En is het toeval? Het is deze Volken die wordt vernoemd als in februari 1752 het eerste kind van Jan met zijn nieuwe vrouw geboren wordt.Jaap Ruiter