Kwamen beide Johan Ruters uit Zutphen?HERZIENE VERSIE:  17 JULI 2017

De "jonghe Johan die Ruter", die genoemd wordt in het Register van de Zijl te Noorde, het laatste boek van Requesten van Vollenhove dat handelt over Blokzijl, wordt vermeld in 1456. Dit is in eerdere artikelen aan de orde geweest.

Nu de reconstructie van de stamboom van de Hanze Ruyters klaar is, kunnen we deze genealogie er bij pakken om te onderzoeken of we deze Johan die Ruter hierin terug kunnen vinden.
Een heel geschikte kandidaat vinden we in Johan Ruyter die getrouwd is met Alyt, ook al past het qua leeftijd allemaal nét.. Volgens het artikel van Blohm heeft  Johans vader Gerhard Reuter tot 1460 in Lübeck gewoond. Johan zou dus enige jaren daarvoor al naar Zutphen gekomen zijn.
De aanduiding  "jonghe Johan" wijst nog op een andere en oudere Johan die we niet in de stamboom aantreffen.
In de periode 1473 - 1501 komen we Johan en zijn vrouw Alyt veelvuldig tegen als hypotheekgevers in de stad Zutphen. In 1502 is Jan overleden; zijn vrouw Alit is hypotheekgever en weduwe van wijlen Jan Ruiter.

Verder valt er over deze Johan niet veel te vertellen.

En Johan Ruter uit 1562?
Kunnen we nu ook Johan Ruter, die in 1562 in  Muggenbeet een perceel land heeft (en in 1563 is overleden) in de Zutphense Ruyterfamilie terugvinden?

De enige kandidaat in de Ruyterstamboom is  Johan Gerrits Ruyter, een kleinzoon van bovengenoemde Johan. Hij is rond 1525 geboren, trouwde met Elske Schencken, en overleed vóór 1565!  In dat jaar wordt Elske namelijk als weduwe genoemd. Dat komt prima overeen met de Johan Ruter uit de akte uit Muggenbeet die immers in 1562/1563 is overleden!
Van Johan en Elske is geen nageslacht bekend. Daarvoor zoeken we in Zutphen wellicht ook tevergeefs. Mogelijk woonde dit gezin al rond 1560 in Muggenbeet!

Het is hoopgevend dat we beide Johans zonder problemen in de Zutphense Ruyterfamilie kunnen traceren. Mogelijk heeft kleinzoon Johan het bezit in Muggenbeet van zijn grootvader geërfd.

En: is het familie?
We hebben Johan Ruter teruggevonden in de Zutphense Ruyters, maar is hij  dan misschien ook in onze eigen familie terug te vinden?
Een directe kandidaat is er niet. Maar onze stamvader Jan, uit circa 1520, zou het heel goed kunnen zijn..  En daarmee zou onze stamvader dus Jan Gerrits Ruyter heten.

Concluderend kunnen we stellen dat we in de Zutphense famile Ruyter twee goede kandidaten hebben gevonden voor de Johan Ruters die we in Muggenbeet/Blokzijl waren tegengekomen. Ik meen de vraag uit de titel van dit artikel dan ook bevestigend te kunnen beantwoorden.
Een connectie met onze eigen familie is nog niet met zekerheid vastgesteld, maar de aanwijzigingen lijken zich op te stapelen.
Een zeer voorlopige afstammingslijn van onze familie ziet er als volgt uit : afstammingslijn.
Wordt vervolgd!