De St.Petrikirche - de koopmanskerk

Alle afbeeldingen op deze pagina kunnen groter bekeken worden door erop te klikken. 

Van de vijf grote kerken in Lübeck is de St.Petrikirche bij uitstek de kerk van de kooplieden. Het stadsgedeelte langs de Trave waar de kerk gebouwd was, was hún kwartier, waarbij in het noordelijkste deel vooral de zeeschippers gevestigd waren. Het zuidelijkste deel van de Trave, - vanaf Holstentor tot aan de Dom - was het domein van de schippers die over de binnenwateren voeren en die zich vooral met zouttransport bezig hielden.
Het verbaast dan ook niet dat  Gerhard Reuter en zijn vrouw Margaretha Carstens in 1555 een nieuwe kansel schonken aan deze kerk. Dat zegt dan ook wel weer wat over de voorname positie die Gerhard innam. De kansel was voorzien van het  familiewapen en de portretten van hem en zijn vrouw. Enige pronkzucht was hem blijkbaar niet vreemd.
In 1726 werd de kansel aan de toen nét herbouwde kerk in Grabow geschonken, die enkele jaren daarvoor (met een groot deel van die stad) was afgebrand. Klaarblijkelijk is de kansel toen wel aangepast, en zijn de wapens en beeltenissen verwijderd. Een bezoek aan de St.Georgskirche in Grabow staat nog op mijn verlanglijstje.

Maar terug naar de Petrikirche. Na enig zoeken vond ik de grafsteen waarnaar ik op zoek was :

De tekst is vrijwel onleesbaar, maar gelukkig heeft iemand dat lang geleden al eens ontcijferd (voor zover dat ging). Er staat :
Gerhard Reyter und seinen Erben erblich Anno 1715.
Niet meer leesbaar is de tekst erboven :
Gerdt Ruter vnd sinen eruen 1612

Bij laatstgenoemde gaat het met zekerheid om Gerhard Reuter, die met Margareta getrouwd was (we kennen haar achternaam niet). Deze Gerhard was de zoon van bovengenoemde Gerhard en Margareta Carstens.
Bij Gerhard Reyter zou het heel goed - het is tenslotte dezelfde grafsteen - om diens zoon Gerd kunnen gaan, waarvan we geboorte- en overlijdensdata missen.
Het wapen is jammergenoeg geheel verdwenen.  De omtrek van het wapenschild is nog wel duidelijk herkenbaar en het lijkt erop dat het wapen opzettelijk is weggehakt. Dit moet dan in de periode gebeurd zijn dat Napoleon het hier voor het zeggen had. Maar we weten natuurlijk precies hoe het wapen eruit heeft gezien...

Op Palmzondag 1942 vielen er bommen op Lübeck. De Petrikirche verloor niet alleen haar geweldige dak en toren, ook het rijke barokke interieur van de kerk brandde tot in alle hoeken af. Tot ver na de oorlog bleef de Petrikirche een ruïne en werden alleen de noodzakelijke reparaties uitgevoerd om verder verval te voorkomen.
Pas in 1987 was het herstel compleet en nu fungeert de kerk als een soort cultureel centrum met ruimte voor tentoonstellingen en concerten. Het interieur is neutraal wit gehouden; van het ooit zo rijke interieur resteert niets:

Eigenlijk is het nog een wonder dat de grafsteen bewaard gebleven is: een bijzonder monument voor de familie Reuter!Jaap Ruiter    vorige    volgende 

De St.Petrikirche in Lübeck was de kerk van de kooplieden. Ook voor de familie Reuter is deze kerk van bijzonder belang.


Stamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen