Braunstraße 4, 5 en 7
Braunstraße 4 was een spectaculair huis dat Gerhard Reuter in 1549 van de voogden van Johann Carstens kocht en een jaar later aan zijn zwager Paul Carstens liet (rechts):
Men vermoedt dat dit huis als een soort modelwoning heeft gediend voor het bedrijf van Von Düren/Reuter.
In 1878 werd dit huis afgebroken maar de terracotta elementen, vervaardigd door Statius von Düren, met wie Gerhard een compagnonschap was aangegaan, bleven bewaard en zijn later aan het huis Musterbahn 3 aangebracht, waar ze nog steeds te bewonderen zijn.
Een korte impressie van dit huis vind je hier.
Meer informatie over Statius von Düren op Wikipedia:: Wikipedia Statius von DürenBij het bombardement van 1942 werd de Braunstraße vrijwel compleet weggevaagd. Hier de noordkant (de even nummers) met op de achtergrond de Marienkirche, eveneens uitgebrand.De luchtfoto is na de oorlog genomen. De Marienkirche is al gedeeltelijk hersteld.


De volgende huizen zijn in het bezit van de familie Reuter geweest:
Braunstraße 5 werd in 1597 gekocht door Gerdt Ruter, kleinzoon van Gerhard Reuter en Margaretha Carstens.
In 1905 moest dit huis plaats maken voor de bouw van het nieuwe postkantoor. Van dit huis is geen foto bekend.

Braunstraße 7 werd in 1544 door Gerhard Reuter gekocht en bleef tot na 1660 in familiebezit. Van dit huis is evenmin een afbeelding gevonden.


De Braunstraße was een voorname straat, zeer in trek bij de rijkste kooplieden. Dat Gerhard Reuter hier maar liefst drie huizen bezat (nr.4, nr.7 en nr.17) geeft wel aan dat hij bijzonder vermogend is geweest.
Voor meer informatie over de Braunstraße, zie Wikiwand Braunstraße.


Dit huis op Google MapsJaap Ruiter