Glockengießerstraße 30 en 50
Nummer 30 
In de 16e eeuw was het brouwen van bier niet iets wat aan personen werd toegestaan, maar aan een huis. Je kon dus alleen bier brouwen als je in bezit was van een huis, waar dat was toegestaan. Nummer 30 in deze straat was zo'n 'brouwhuis' en kwam in 1551 in het bezit van Gerhard Reuter. We mogen er gerust van uit gaan dat hij dit huis ook om reden van bierbrouwen heeft gekocht. Het bierbrouwen was de Ruyters/Reuters niet vreemd. Ook in Zutphen waren Gerhards voorvaderen als bierbrouwers aktief.


Nummer 30 op Google Maps


Nummer 50 
Van nummer 50 is niet veel te vertellen. Het is een erg groot pand en we weten alleen dat het na Gerhards dood overgegaan is op zijn erfgenamen..Nummer 50 op Google Maps


Een korte video-impressie van beide panden vind je hier:
YouTube videoJaap Ruiter