Inleiding Gerhard Reuter
Gerhard Reuter is rond 1520 vanuit Zutphen vertrokken naar Lübeck. Lübeck was in die jaren al overgegaan naar het protestantse geloof. Gerhard wordt in 1535 'faktoor' van de koning van Denemarken en wordt door dezelfde Christian III geadeld (“Gerdt Ruyter de Oude”) en krijgt het goed Alt Ruppersdorf toebedeeld.
Een uitgebreide beschrijving van Gerhard vind je in het (door mij vertaalde) artikel van Georg Blohm:  Der Kaufmann Gerhard Reuter

Van Gerhard is bekend dat hij in de stad Lübeck diverse panden in bezit had. Bij mijn bezoek aan die stad heb ik ze allemaal bezocht en gefotografeerd. Het levert een mooi overzicht op maar toont ook dat deze Gerhard inderdaad tot grote welstand is gekomen.
We moeten bedenken dat iemand die veel geld verdiende in de 16e eeuw niet bij een bank terecht kon. Hij moest zelf voor bank spelen door bv. hypotheken te verstrekken of onroerend goed te kopen en dit dan weer te verhuren.
Dit verklaart waarom Gerhard zo veel panden in de binnenstad had; het waren beleggingen.Jaap Ruiter