Zutphense Ruyters in de omgeving van BlokzijlWelke Zutphense Ruters komen we zoal tegen in de omgeving van Blokzijl?

Bewerkt : 14 oktober 2019  • a. Johan die Ruter de Jonghe, 1456 Zijl te Noorde (=Blokzijl)
  • b. Johan Ruter, 1562-1563, Muggenbeet
  • c. Henrick Rueter, 1521 De Leeuwte (halverwege Blokzijl en Vollenhove)
    Henrick Ruter en diens vrouw Griete een rente van tien gouden Rijnse gulden hebben gevestigd, jaarlijks te betalen op alle Gaedes hilligen (1 november), gaande uit hun erve en goed Buckhorstserve in de Leuwet, waar nu Andries Roeleffzoen op woont, belend ten oosten door Lezersgueth, toebehorende aan Karst Nesen en zijn kinderen, ten westen door het convent van Sunte Janscamp met een erve, dat eertijds toebehoorde aan wijlen Henrick van den Rutenberge, strekkende van de dijk tot aan de Schaedewech.
  • d. Peter Ruter, 1569 :  Roloff van Oesterwolt is overeengekomen met Peter Ruter als volgt: Rolof zal gebruiken gedurende twee jaar vanaf 20 mei 'dat scaer'dat Peter heeft op de uiterdijk bij de Grote Zyel (Vollenhoofse zijl) gelegen op den Bluczyl, waarvoor Peter heeft ontvangen 18 goudgulden en 1 oort en nog, per mei a.s., zal ontvangen 50 goudgulden.
  • e. Peter Ruter, 1562 genoemd als keurnoot  Passelo, Stenwyckerwolt en Scerwolde
  • f. Henrick Ruyter, 1499-1501 genoemd als gildemeester van het Onze-Lieve-Vrouwegilde in Vollenhove.
  • Vondst 1/2019: g. Henrick Henrickz Ruijter, 1644 genoemd als turfschipper in Muggenbeet

Johan die Ruter de Jonghe (a) uit 1456 kunnen we niet direct identificeren, maar we komen hem ook tegen in 1461 in Zutphen! Zie nieuwsbericht 11 oktober 2019

Johan Ruter (b) uit 1562-1563 hebben we geïdentificeerd met Johan Gerrits Ruyter, die met Elsken Schencken was getrouwd.

De Henrick en Griete (c) uit 1521 laten zich gemakkelijk identificeren: Henrick Gerrits Ruter Hij is geboren rond 1485 en voor 1539 overleden. Dat maakt hem te jong voor de Henrick (f) die in 1499-1501 gildemeester is in Vollenhove. Maar zijn oom Henrick uit 1460 is hiervoor een prima kandidaat.
Deze Henrick en bovengenoemde Johan zijn achterneven van elkaar.

Peter (d en e) kunnen we op dit moment nog niet in de stamboom terugvinden. Peters zegel staat onderaan enkele aktes, en ziet er als volgt uit :
Hier geen steigerend paard. Betekent dit dat deze Peter tot een andere familie behoort? Het kan heel goed zijn dat het wapen met het steigerende paard bij de tak Gerrit Johans Ruyter en Lamme van Doene hoort. We vinden het wapen tot nog toe alleen bij hun zonen Gerhard (en nageslacht in Lübeck) en hun zoon Henrick (en nageslacht in Zutphen).

Vondst 1/2019: Henrick Henrickx Ruijter (g) hoort zonder twijfel in de Zutphense Ruyterfamilie thuis. Hieraan is een apart artikel gewijd: Henrick Henrickx Ruijter.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.