Herziene reconstructie maart 2019In het gebied Blokzijl / Muggenbeet komen we - behalve onze eigen familie Ruiter - nog méér Ruiters tegen. Ik ga er van uit dat dit allemaal familie van elkaar is, omdat ik niet kan geloven dat er in dit kleine stukje Nederland vier of vijf afzonderlijke families Ruiter hebben geleefd. Ook vinden we binnen die famiies voortdurend de naam Jan. Uiteindelijk betreft het hier vier afzonderlijke stamreeksen:
  • III.c Sijmon (Ruijter). Sijmon staat aan het hoofd van onze familie Ruiter.
  • II.a Frans (Ruijter). Frans is stamvader van een uitgebreid nageslacht waarvan een groot deel de achternaam Roossien heeft aangenomen.
  • IV.h Albert Ruijter is stamvader van de Blokzijliger Ruiters; een zeer honkvaste familie die al vele honderden jaren vrijwel uitsluitend in Blokzijl te vinden is.
  • IV.f Jan Ruijter is stamvader van de doopsgezinde grootschippers die we eveneens in Blokzijl aantreffen.
Daarenboven hebben we ook nog losse personen Ruiter aangetroffen, waarvan onbekend is waar we ze in de stamboom moeten plaatsen.

In de tot nog toe gebruikte reconstructie waren er ‘tussenpersonen’ nodig om alle fragmenten aan elkaar te knopen. De ‘tussenpersonen’ waren de missende stukjes van de puzzel (in onderstaand schema in het rood aangegeven).


Ik heb nu alles nog eens uitvoerig bekeken omdat ik ontdekte dat er twee Jan Jans Ruijters voorkomen, die allebeide rond 1652 zijn overleden (het betreft IV.c Jan en IV.f Jan). Dat moet toch wel een en dezelfde persoon zijn!

Belangrijk voor de herziene reconstructie is een koopakte uit 1618 van Jan Fransen (Ruijter) waarin de naam Jan Jans Ruijter voorkomt. De inhoud van de akte ken ik verder niet - de akte moet ik nog eens opzoeken in het archief - maar het zou hier heel goed kunnen gaan om een oom die garant staat voor zijn neef.
Door aan te nemen dat deze Jan Jans Ruijter een oom is van Jan Fransen, kan ik de beide fragmenten rechtstreeks aan elkaar knopen; deze Jan Jans Ruijter is  dan II.b Jan en onze III.c Sijmon zou dan een zoon kunnen zijn van deze Jan).
Onze uiteindelijke stamvader wordt dan diens vader, I.a Jan


Waar in de vorige reconstructie I.a Jan een 'tussenpersoon' was, kunnen we nu met redelijke zekerheid vaststellen dat ons aller stamvader I.a Jan is, die rond 1520 moet zijn geboren.

Dit is tegelijkertijd goed nieuws voor onze speurtocht naar aansluiting bij de Zutphense Ruyter-familie. Immers, deze Jan zou dan heel goed Johan Gerrits Ruyter kunnen zijn!