Henrick Ruter... alweerOp internet vond ik de doctoraalscriptie van G.J. Kuypers met daarin als bijlagen de leenregisters van de heren van Hackfoird en Vorden (zie “Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw”).

Tot mijn verrassing kwam ik de naam Henrick Ruter meerdere malen tegen als leenheer en - nog verrassender - samen met de naam van zijn vrouw:  Styne, dochter van Geert Korten.
Het gaat om de volgende vermeldingen:
  • 1481 Styne, Gherts Korten dochter, en Henrick Rutter, oer echte man ende monber.
  • 1485 Henrick Ruter
  • 1485 Henrick Ruter en synre huysfrowe Stynen, Geerds Korten dochter
  • 1485 Henrick Ruter, als een mombair ind man Stynen Geerds Korten dochter,
  • 1491 Henrick Riter seliger en synre huysfrowen Stynen Korten.  Ook genoemd wordt Johan Ruter.
  • 1492 Henrick Ruter, Henrix soen,
  • 1509 Gert Ruter, Henryck soen.
  • 1509 Henryck Ruter
Als we in de Ruyterstamboom deze Henrick proberen op te speuren, lijkt  Henrick Gerrits Ruyter een prima kandidaat. Hij heeft immers de genoemde zonen Henrick en Gert en ook nog een zoon Johan. Zie bij de rode pijl.

Maar er is een groot probleem:  Henrick was in ieder geval tot 1490 getrouwd met Alyt, en niet met Styne. Hoe zit dat?

Echtgenoot en momber
In 1481 en 1485 wordt Henrick zowel als echtgenoot als momber (=voogd) van Styne genoemd. Of Styne toen nog werkelijk onmondig was (jonger dan 25 jaar) weten we niet maar in ieder geval was Henrick een stukje ouder, misschien wel tien jaar?
Toch moet Henrick een generatiegenoot van Henrick Gerrits zijn geweest, en dan is de enige mogelijkheid dat hij een zoon is van Evert en Styne. Zie bij de groene pijl.
Dat zijn moeder ook Styne heet kan alleen maar toeval zijn.

Er is dus sprake van twee neven Henrick Ruter; Henrick Everts, getrouwd met Styne Korten, en bij de rode pijl Henrick Gerrits, getrouwd met Alyt.

Nog meer gevolgen
De kleinkinderen van Henrick Gerrits staan ook in bovenstaande stamboom, en daar treffen we de naam aan van Styna!   Dan ligt het voor de hand dat zij een kleinkind is van Henrick Everts; immers zij is naar haar oma vernoemd!

Bij Gerrit staat nog een tweede huwelijk vermeld met een onbekende vrouw. Omdat dochter Zwene veel ouder lijkt dan haar broers en zusters had ik een eerder huwelijk nodig geacht. Nu zien we hoe het zit: deze Zwene is als enige geen dochter van Henrick en Styne, maar van Henrick en Alyt! 
We komen dan tot een herziening (en verbetering!) van de stamboom :
Aldus heb ik vanavond de verbeterde stamboom van de Zutphense Ruyterfamilie op de website gezet.