Henrick Ruter... alweer
Op internet vond ik de doctoraalscriptie van G.J. Kuypers met daarin als bijlagen de leenregisters van de heren van Hackfoird en Vorden (zie “Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw”).

Tot mijn verrassing kwam ik de naam Henrick Ruter meerdere malen tegen als leenheer en - nog verrassender - samen met de naam van zijn vrouw:  Styne, dochter van Geert Korten.
Het gaat om de volgende vermeldingen:
  • 1481 Styne, Gherts Korten dochter, en Henrick Rutter, oer echte man ende monber.
  • 1485 Henrick Ruter
  • 1485 Henrick Ruter en synre huysfrowe Stynen, Geerds Korten dochter
  • 1485 Henrick Ruter, als een mombair ind man Stynen Geerds Korten dochter,
  • 1491 Henrick Riter seliger en synre huysfrowen Stynen Korten.  Ook genoemd wordt Johan Ruter.
  • 1492 Henrick Ruter, Henrix soen,
  • 1509 Gert Ruter, Henryck soen.
  • 1509 Henryck Ruter
Als we in de Ruyterstamboom deze Henrick proberen op te speuren, lijkt  Henrick Gerrits Ruyter een prima kandidaat. Hij heeft immers de genoemde zonen Henrick en Gert en ook nog een zoon Johan. Zie bij de rode pijl.

De rest van dit artikel is voorjaar 2024 achterhaald en daarom weggelaten. Het betreft inderdaad genoemde Henrick Gerrits Ruyter, die na zijn huwelijk met Alyt in 1481 met Stynen trouwde.


Jaap Ruiter