De grafsteen van Lumma RuyterBetreft Lumma Ruyter

Klik op de foto's voor een grotere afbeelding
In nummer 40 van het blad "Gelre" uit 1937 staat een beschrijving van de grafstenen in de Walburgiskerk in Zutphen van de hand van R.T. Muschart.
Verreweg de grootste grafsteen in die kerk is de steen van Lumma Ruyter en haar man Casijn van der Hell.
Vanwege de enorme omvang - ik schat bijna 2 meter breed en ruim 3½ meter hoog - is de steen lastig te fotograferen. De steen staat rechtop bij de ingang van de kerk en is een echte blikvanger.

Muschart beschrijft de steen aldus:

Zerk no. 50 van zeer groot formaat.
Geheel gebeeldhouwd, vertoonende op de bovenhelft 2 volledige manswapens dicht naast  elkaar, waarvan de rechterhelft omgewend, binnen een grooten ovalen rand.
Op de benedenhelft een groot vierkant, waarop een 9 regelig opschrift.
Langs de beide zijranden 4 manswapenschilden onder elkaar, onderling met koorden verbonden.
Het opschrift luidt:

,,A° 1601 den 6 junii is in den Heren gestorven
CASIN VAN HELL raeth. der furstendoms Gelre
und grafschaps Zutphe.
A° 1638 den 19 Martii joffrouw LUMMA RUITERS syn ed. huysvrouw"


De beide hoofdwapens zijn:
Het heraldisch rechter: „een ankerkruis".
Helmteeken: een hooge mand met 2 ooren, waaruit vlammen komen, tusschen welke vlammen een duivelskop met ter zijden uitstekende hoorns.
Het heraldisch linker: „een klimmend paard".
Helmteeken: een half naar rechts gewende geharnaste man met helm met geopend vizier over het hoofd, de linkerhand rustende op het gevest van zijn zwaard en met de opgerichte rechter hand een piek, waaraan een naar links waaiende wimpel, vasthoudende.

De 4 randwapens heraldisch rechts zijn van boven naar beneden:
  • een ankerkruis.
  • 3 kronen.
  • een omgewende leeuw vergezeld van 5 ruiten, waarvan boven 3 naast elkaar, beneden 2 naast elkaar.
  • 3 wielen met 5 spaken.
De 4 randwapens heraldisch links zijn van boven naar beneden:
  • een klimmend paard.
  • 2 kepers vergezeld van 3 stappende vogels, waarvan de bovenste 2 toegewend en op de beenen van de bovenste keper rustende, de onderste met opgetrokken rechterpoot op den top van de onderste keper rustende.
  • 3 springende wezels(?) [dit zijn wolven, JR] boven elkander, vergezeld boven van 2 schuinlinks respect, schuinsrechts geplaatste dierenbenedenpooten, met de teenen toegewend.
  • een klimmend schaap.
De wapens ter rechterzijde zijn die van de 4 kwartieren van Casijn van der
Heil, nl.: Van der Heil, Van Wenckum, Ten Holthe en Van Wijnbergen,
die ter linkerzijde die van zijn vrouw: Ruyter, Kreynck, Ten Doene en Schaep.


Uit deze grafsteen blijkt onweerlegbaar dat Lumma een kind is van Henrick Gerrits Ruyter en Wilhelma Kreynck. Zij heeft na het overlijden van haar man nog 37 jaar geleefd.
Opvallend aan het helmteken van het Ruyterwapen is de overeenkomst met het glas-in-loodraam in de Burgerzaal. De laatste is meer dan 250 jaar later vervaardigd, en daarbij heeft deze grafsteen ongetwijfeld als voorbeeld gediend.Jaap Ruiter    vorige    volgende 

In de Walburgiskerk in Zutphen vinden we een aantal grafstenen die verband houden met de familie Ruyter. Na de nodige opgravingen en aanpassingen aan de vloer door de eeuwen heen liggen nog maar weinig grafstenen op hun oorspronkelijke plek. De graven onder de vloer zijn geruimd waar dat nodig was bij de bouwactiviteiten.

Een overzicht van de Ruyter-grafstenen


Stamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen