Henrick Ruyter brouwer
We mogen ons gelukkig prijzen dat Zutphen zo'n omvangrijk stadsarchief heeft, en dat diverse groepjes mensen delen van dit archief hebben 'hertaald' en in digitale vorm beschikbaar hebben gemaakt. Vooral de periode 1570 - 1600 heeft daarin veel aandacht gekregen, vooral omdat voor Zutphen en zijn inwoners de 80-jarige oorlog een bewogen tijd was.
In deze periode komen we veel Ruyters tegen, maar hun identificatie is erg lastig, omdat ze bijna allemaal Henrick heetten...
In deze serie van korte artikelen probeer ik ze - door vergelijking en puzzelen - toch te traceren in de stamboom Ruyter.

Deze keer de brouwer Henrick Ruyter, die we vaak tegenkomen als Henrick Ruyter brouwer of zelfs Henrick Ruyter b.

De volgende aktes¹ zijn van belang:

  • 1576-1581: Frouw Witappels, nu Henrick Fattebender, nu Henrick Ruter die brouwer 5 gulden
    (Henrick Henricks Ruyter was getrouwd met Fenne Vaetebender, vermoedelijk de dochter van bovenstaande Henrick Fattebender).

  • 1591: Den rentmeester Johan ten Beem betalt negenundarttich gulden sestien stuivers op betalinge zijnde alsock zijn zaliger vaders Ruitters die brouwers rentte 39 gulden 16 stuiver
    (Johan ten Bem was gehuwd met Belitjen Ruyter en zijn schoonouders waren Hendrick Hendricks Ruyter en Fenne).

  • 1568: Hypotheeknemer van een hof aan het Hogestraatje zijn Henrick Rutter Henryckss. en Fenne

  • 1587: Hypotheeknemer van hetzelfde hof is Henrick Ruyter b.

Er zijn nog meer aanwijzingen², zodat we met zekerheid kunnen vaststellen dat Henrick Ruyter brouwer niemand anders is dan Henrick Henricks Ruyter die met Fenne Vaetebender was getrouwd!
Uit de akte uit 1591 blijkt ook zonneklaar dat Henrick in, of net voor, 1591 is overleden.

¹ Gebruikte aktes:
Stadsrekeningen Zutphen
Historisch Kadaster Zutphen

² Verder bewijsmateriaal zal ik bij gelegenheid aan dit artikel toevoegen.Jaap Ruiter